Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław
Nazwisko: Kańtor
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 30-09-1961
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Mirosława Kańtora, zatrzymanego 22.05.1982 z uwagi na fakt, iż „podważał zasadność wprowadzenia stanu wojennego”, „poddawał krytyce działalność WRON”, „podejmował w środowisku Uniwersytetu Śląskiego dyskusje na temat konieczności przeciwstawienia się istniejącemu porządkowi prawnemu m.in. poprzez gaszenie świateł w dn. 13.05.1982 oraz zapalanie świeczek”, a także inspirował do przeprowadzenia 15 minutowego „solidarnościowego strajku” na Wydziale Filologii UŚ w Sosnowcu. Zwolniony na podstawie decyzji o uchyleniu internowania nr 1384/82. W dniu 02.05.1983 zgromadzone materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 40224/II. W dniu 14.04.1989 materiały archiwalne zostały zmikrofilmowane (sygn. 40224/2). IPN Ka 0169/1007 (40224/2) mikrofilm.
Akta internowanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który został zatrzymany na podstawie decyzji nr III/272 i od 25.05.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Zwolniony na podstawie decyzji o uchyleniu internowania z 24.07.1982. Materiały o sygn. IPN Ka 42/301 to karta depozytowa ww. IPN Ka 43/420 (93/82), IPN Ka 42/301 (93/82).
Mirosław Kańtor był inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Adept” zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej 12.08.1982 pod nr. rej. KA 50273 i prowadzonego przez Wydział III-1 KW MO Katowice, a następnie przez Referat III KM MO/MUSW Sosnowiec. Sprawę założono, ponieważ istniało „uzasadnione podejrzenie”, że ww., który w środowisku studenckim „podważał zasadność wprowadzenia stanu wojennego”, po zwolnieniu z internowania „może podjąć działalność antysocjalistyczną” i wymaga stałej kontroli operacyjnej. Celem kwestionariusza było ustalenie pobudek i motywów „wrogiej postawy politycznej” oraz „uniemożliwienie dalszego negatywnego oddziaływania na środowisko”. W trakcie prowadzonej sprawy, ww. był wzywany na rozmowy ostrzegawcze, a jego korespondencję objęto inwigilacją. Od dnia 20.11.1985 KE prowadzi RUSW w Tychach, gdzie ww. po ukończeniu studiów podjął pracę jako nauczyciel. Z uwagi na fakt, iż M. Kańtor cieszył się wśród młodzieży dużą popularnością i sympatią, w wyniku „podjętych przedsięwzięć operacyjnych” doprowadzono do odizolowania figuranta od starszej młodzieży oraz regularnej kontroli prowadzonych przez niego lekcji. Sprawę zakończono 30.01.1989 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. W dniu 17.03.1989 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 40224/II, a następnie zmikrofilmowano (sygn. 40224/2). IPN Ka 0169/1007 (40224/2) mikrofilm.
W aktach paszportowych znajduje się zastrzeżenie wyjazdu za granicę Z-I-1194/BT, obejmujące wszystkie kraje świata w okresie od 22.05.1982 do odwołania, a wniesione z uwagi na fakt, iż ww. „inspirował środowisko studenckie do przeprowadzenia 15-minutowego solidarnościowego strajku w dn. 13.05.1982 na Wydziale Filologii Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu”. Zastrzeżenie zostało zarejestrowane w ewidencji operacyjnej 15.07.1982 pod nr. rej. KA 50273 (anulowane 26.08.1985). IPN Ka 144/29217 (EATY 29217).
Akta operacyjne zawierają meldunki Wydziału III WUSW w Katowicach przesłane do Wydziału III Departamentu III MSW dotyczące środowiska akademickiego (Politechnika Śląska, Akademia Ekonomiczna, Uniwersytet Śląski) oraz organizacji harcerskich. Mirosław Kańtor występuje w meldunkach dotyczących Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Adept” nr rej. KA 50273, którego był figurantem. IPN BU 01232/52.
Materiały administracyjne KW MO Katowice zawierają wykaz internowanych pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz mieszkańców miasta Tychy. Ww. występuje w aktach w związku z informacją o internowaniu w okresie od 22.05.1982 do 24.07.1982. IPN Ka 093/220.