Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-06-2019 13:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Konstanty
Nazwisko: Tomankiewicz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 26-06-1933
Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Anastazja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zbigniew Tomankiewicz figuruje w aktach rozpracowania i śledztwa UB z PUBP Jelenia Góra z lat 1949-1951. Była to Sprawa Agencyjno-Śledcza krypt. „Starzy”. To śledztwo dotyczyło grupy osób podejrzewanych o "przynależność do nielegalnej organizacji młodzieżowej" pod nazwą „Czarna Banda” / „Polska Podziemna Armia Niepodległościowa” / „Stare Oddziały Armii Krajowej” - działającej w latach 1945-1950 na terenie Jeleniej Góry. Jej celem miała być "walka z ustrojem Polski Ludowej" poprzez kolportaż ulotek, gromadzenie broni i materiałów wybuchowych. jak zapisano, Zbigniew Tomankiewicz był członkiem tej organizacji od września 1946 do dnia zatrzymania przez UB z PUBP Jelenia Góra, tj. do dnia 27.08.1950. Za udział w ww. organizacji został skazany na 3 lata więzienia. Zwolniony z Ośrodka Pracy Więźniów w Jaroszowie dnia 21.01.1952 - po odbyciu kary. IPN Wr 024/5440 t. 1-2 (83973/II), zapisy kartoteczne.
Zbigniew Tomankiewicz figuruje w aktach kontrolno-śledczych UB z KP MO Jelenia Góra z lat 1949-1951. To śledztwo było prowadzone przeciwko Z. Tomankiewiczowi i innym "podejrzanym o przestępstwo z art. 22 dekretu z dnia 13.06.1946". IPN Wr 039/4950 (15538/III).
Zbigniew Tomankiewicz figuruje w aktach śledztwa UB z KP MO Jelenia Góra z lat 1949-1951 w sprawie o nielegalne przechowywanie broni i usiłowanie zmiany przemocą ustroju państwa polskiego. To śledztwo było prowadzone przeciwko Z. Tomankiewiczowi i innym podejrzanym o popełnienie przestępstwa z art. 4 § 1 dekretu z dnia 13.06.1946 r. oraz z art. 88 § 1 w zw. z art. 86 § 2 KKWP. IPN Wr 039/5932 t. 1-3 (16642/III), zapisy kartoteczne.
Zbigniew Tomankiewicz figuruje w aktach sądowych z roku 1951. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dn. 30.06.1951 Zbigniew Tomankiewicz został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności. Postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie z dn. 24.08.1951 karę tę "złagodzono do 1 roku i 6 miesięcy więzienia". W śledztwie i w trakcie rozprawy sądowej ustalono, że Z. Tomankiewicz "od września 1946 należał do nielegalnej organizacji" pod nazwą „Polska Podziemna Armia Niepodległościowa” - działającej na terenie Jeleniej Góry, „okresowo przechowywał bez zezwolenia władz broń palną” oraz „opracowywał i werbował nowych członków do organizacji". IPN Wr 21/4532 (Sr 311/51).
Zbigniew Tomankiewicz figuruje wraz z 20 innymi osobami w opracowaniu Wydz. „C” KW MO we Wrocławiu z roku 1975 zatytułowanym: Faktologia - nielegalna organizacja młodzieżowa "Polska Podziemna Armia Niepodległościowa"/ "Czarna Banda" działająca na terenie woj. wrocławskiego w okresie od 1946 do 21.06.1950. IPN Wr 049/121 (F-122).