Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-02-2019 08:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Konstanty
Nazwisko: Tomankiewicz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 26-06-1933
Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Anastazja


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Agencyjno-Śledcza Akta rozpracowania i śledztwa dot. grupy osób podejrzewanych o przynależność do nielegalnej organizacji młodzieżowej pod nazwą „Czarna Banda”/ „Polska Podziemna Armia Niepodległościowa”/ „Stare Oddziały Armii Krajowej”, działającej w latach 1945-1950 na terenie Jeleniej Góry. Jej celem miała być walka z ustrojem Polski Ludowej poprzez kolportaż ulotek, gromadzenie broni i materiałów wybuchowych. Zbigniew Tomankiewicz był członkiem tej organizacji od września 1946 do dnia zatrzymania przez PUBP Jelenia Góra tj. 27.07.1950. Za udział w organizacji został skazany na 3 lata więzienia. IPN Wr 024/5440 t. 1-2 (83973/II), zapisy kartoteczne.
Akta kontrolno-śledcze Akta śledztwa w sprawie o przynależność do nielegalnej organizacji pn. "Stare Oddziały AK" prowadzonego przeciwko Z. Tomankiewiczowi i innym, tj. podejrzanym o przestępstwo z art. 22 Dekretu z dnia 13.06.1946. IPN Wr 039/4950 (15538/III)
Akta kontrolno-śledcze Akta śledztwa w sprawie o nielegalne przechowywanie broni i usiłowanie zmiany przemocą ustroju państwa polskiego prowadzonego przeciwko Z. Tomankiewiczowi i innym, tj. podejrzanym o popełnienie przestępstwa z art. 4 § 1 Dekretu z dnia 13.06.1946 r. oraz z art. 88 § 1 w zw. z art. 86 § 2 KKWP. IPN Wr 039/5932 t. 1-3 (16642/III), zapisy kartoteczne
Akta sądowe Wyrokiem WSR we Wrocławiu skazany dn. 30.06.1951 na karę 3 lat pozbawienia wolności. Postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie z dn. 24.08.1951 karę złagodzono do 1 roku i 6 miesięcy więzienia. W śledztwie i w trakcie rozprawy sądowej ustalono, że Z. Tomankiewicz od września 1946 należał do nielegalnej organizacji „Polska Podziemna Armia Niepodległościowa” działającej na terenie Jeleniej Góry, „okresowo przechowywał bez zezwolenia władz broń palną” oraz „opracowywał i werbował nowych członków do organizacji". Zwolniony z Ośrodku Pracy Więźniów (OPW) w Jaroszowie 21.01.1952 po odbyciu kary. IPN Wr 21/4532 (Sr 311/51), zapisy kartoteczne
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia Charakterystyka nielegalnej organizacji młodzieżowej „Polska Podziemna Armia Niepodległościowa”/ „Czarna Banda” działającej na terenie woj. wrocławskiego w okresie od 1946 do 21.06.1950. IPN Wr 049/121 (F-122)