Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-06-2019 13:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Renata
Nazwisko: Szczęch
Nazwisko rodowe: Małodobra
Miejsce urodzenia: Kolbuszowa
Data urodzenia: 07-01-1967
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 25-10-2017
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Dwie karty Pz-35 z kartoteki paszportowej WUSW Rzeszów. Akta o sygn. IPN Rz 389/159396 (EARZ 159396). Jedna z kart Pz-35 i akta paszportowe na nazwisko panieńskie Małodobra.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wa 592/15 zarządzenie z dnia 22.02.2016 r. dotyczące Renaty Szczęch – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.