Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Zenon Kazimierz
Nazwisko: Bancer
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 06-05-1929
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:

Członek PPR od 15.08.1948. Członek ZWM (09.1946-07.1948). Członek Zarządu Miejskiego ZWM w Sopocie (1946-1947). Członek ZMP (07.1948-1955). Przewodniczący Zarządu Zakładowego ZMP w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku (1950-1953). Członek Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sopocie (01.07.1965-30.04.1969). Dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego Gospodarki Komunalnej w Gdańsku (01.05.1969-31.12.1973). Dyrektor Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Gdańsku od 01.01.1974. Członek Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych (ZZPPiS). Ukończył 2-letnią Szkołę Partyjną przy KC PZPR (1955). Ukończył Wydział Historyczno-Socjologiczny WSNS przy KC PZPR w Warszawie (1962). Wykładowca szkolenia partyjnego oraz lektor KD PZPR Gdańsk-Wrzeszcz od 05.1969. Przewodniczący Komisji Kultury i Turystyki KD PZPR Gdańsk-Wrzeszcz. Członek Komisji ds. Działaczy Ruchu Robotniczego KM PZPR w Sopocie. Członek Rady Zakładowej ZZPPiS przy KW PZPR w Gdańsku od 1963. Źródła: AP Gdańsk, KW PZPR w Gdańsku, teczka osobowa 22583; Tamże, teczka osobowa 22584; AIPN Gd, IPN Gd 645/72591 (EAGD 072591), k. 110, 119, 121; Tamże, IPN Gd 683/44, b.p.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
I Sekretarz Komitet Zakładowy Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku Gdańsk PZPR 09-1955 11-1956 AP Gdańsk, KW PZPR w Gdańsku, teczka osobowa 22583; Tamże, teczka osobowa 22584.
Instruktor Wydział Propagandy Komitet Wojewódzki Gdańsk PZPR 01-01-1957 14-03-1958 AP Gdańsk, KW PZPR w Gdańsku, teczka osobowa 22583; Tamże, teczka osobowa 22584.
Instruktor Wydział Organizacyjny Komitet Wojewódzki Gdańsk PZPR 14-03-1958 6-03-1959 AP Gdańsk, KW PZPR w Gdańsku, teczka osobowa 22583; Tamże, teczka osobowa 22584.
Zastępca Kierownika Wydział ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Komitet Wojewódzki Gdańsk PZPR 06-03-1959 13-07-1962 AP Gdańsk, KW PZPR w Gdańsku, teczka osobowa 22583; Tamże, teczka osobowa 22584.
Zastępca Kierownika Wydział Organizacyjny Komitet Wojewódzki Gdańsk PZPR 13-07-1962 1-06-1963 AP Gdańsk, KW PZPR w Gdańsku, teczka osobowa 22583; Tamże, teczka osobowa 22584.
I Sekretarz Komitet Miejski Sopot PZPR 01-06-1963 30-06-1965 AP Gdańsk, KW PZPR w Gdańsku, teczka osobowa 22583; Tamże, teczka osobowa 22584.
Członek brak Komitet Miejski Sopot PZPR 01-06-1963 04-1969 AP Gdańsk, KW PZPR w Gdańsku, teczka osobowa 22583; Tamże, teczka osobowa 22584.
Członek brak Komitet Wojewódzki Gdańsk PZPR 02-02-1965 AP Gdańsk, KW PZPR w Gdańsku, 2384/11, k. 125; Tamże, 2384/12, k. 277.
Członek Egzekutywa Komitet Miejski Sopot PZPR 30-06-1965 04-1969 AP Gdańsk, KW PZPR w Gdańsku, teczka osobowa 22583.
Członek Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej Komitet Wojewódzki Gdańsk PZPR 21-01-1967 AP Gdańsk, KW PZPR w Gdańsku, 2384/12, k. 277.