Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-04-2021 08:34

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar Zbigniew
Nazwisko: Mora
Miejsce urodzenia: GORZÓW WLKP.
Data urodzenia: 31-05-1954
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Lucyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa W. Mora był podejrzewany o kolportaż nielegalnych wydawnictw, takich jak „Feniks”. Od 09.01 do 17.01.1984 zastosowano wobec niego tymczasowe aresztowanie. IPN Sz 03/65 (165/III)
Akta sądowe „W okresie od kwietnia 1982 do stycznia 1984 w Gorzowie Wlkp. należał do nielegalnych struktur organizacyjnych związku, którego ustrój i cel pozostawał tajemnicą dla organów państwowych, w którym zajmował się w celu rozpowszechniania gromadzeniem, przechowywaniem i przenoszeniem, a także rozpowszechnianiem nielegalnych wydawnictw (...)”. W dn. 29.03.1984 do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. wpłynął akt oskarżenia w tej sprawie. W dn. 26.05.1984 zapadł wyrok skazujący W. Morę na karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. IPN Sz 480/2 (II K 467/84)
Akta tymczasowo aresztowanego Tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia z 09.01.1984 wydanego przez Prokuraturę Wojewódzką w Gorzowie Wlkp. w sprawie o sygn. Ds 4/84 dotyczącej kolportażu nielegalnej literatury, w tym pisma „Feniks”. Wg zapisu na obwolucie akt W. Mora trafił do AŚ w Międzyrzeczu w dn. 18.01.1984. Postanowieniem o uchyleniu i zmianie środka zapobiegawczego z dn. 06.02.1984 W. Mora został zwolniony z aresztu. IPN Sz 14/34
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W. Mora został zarejestrowany jako figurant pod numerem Go 6475 w dn. 17.01.1984 w sprawie dotyczącej „współpracy osób ze środowisk kulturotwórczych z miejscowym podziemiem >S<. W wyniku przeszukania ujawniono farbę drukarską, biuletyny >Feniks<, maszynę do pisania, papier maszynowy”. Mat. o sygn. 701/II zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta administracyjne/ paszportowe Zastrzeżenie wyjazdu NR z-v-02516/81 do WKŚ w okresie 11.01.1984 do 11.01.986 wydane przez Wydział Śledczy WUSW w Gorzowie Wlkp. w związku ze sprawą RSD 1/84 dotyczącą „przechowywania i kolportażu nielegalnej literatury”. IPN Sz 05/8 t. 37, 70; EAGo 034146
Materiały ewidencyjne W. Mora wyjechał w dn. 30.11.1984 do Malmö, gdzie ubiegał się o azyl polityczny i planował emigrację do USA. Ponadto „uczestniczył w przygotowaniu transparentu z antypolskimi hasłami. Agitował do uczestniczenia w demonstracji przed konsulatem PRL w Malmö i sam brał udział. Następnie przedostał się do RFN. Przebywał (...) w Paryżu. Powrócił 18.12.1985 do kraju”. Materiałów brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W. Mora został zarejestrowany jako figurant pod numerem Go 9045 w dn. 10.05.1988 w sprawie dotyczącej „reaktywowania 18.10.1986 r. Prezydium Zarządu Regionalnego NSZZ >S< Regionu Gorzów Wlkp.”. Sprawę początkowo rejestrował Wydz. V WUSW w Gorzowie Wlkp., w dniu 23.02.1987 przejął ją Wydz. III. Mat. o sygn. 1125/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta sprawy o wykroczenie W dniu 04.05.1988 Wydz. Śledczy WUSW w Gorzowie Wlkp. skierował do Rejonowego Kolegium ds Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gorzowa Wlkp. wniosek w którym zarzucano W. Morze to, że „w dniu 1 maja 1988 r. w Gorzowie Wlkp. wystawił na widok publiczny w miejscu do tego nie przeznaczonym, transparent z apelem”. W dniu 03.06.1988 kolegium wydało orzeczenie o winie W. Mory nakładając na niego karę grzywny w kwocie 40 tys. zł. IPN Sz 03/94 (215/III)
Akta sprawy o wykroczenie W dniu 24.11.1988 Wydz. Śledczy WUSW w Gorzowie Wlkp. wysłał do Rejonowego Kolegium ds Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gorzowa Wlkp. wniosek sporządzony 11.11.1988, w którym zarzucano W. Morze to, że „w dniu 30 października 1988 r. w Gorzowie Wlkp. wystawił na widok publiczny w miejscu do tego nie przeznaczonym transparent z apelem”. Jednakże „ze względu na aktualną sytuację społeczno-polityczną” wniosek z kolegium wycofano, a sprawę zakończono rozmową profilaktyczno-dyscyplinującą. IPN Sz 03/92 (213/III)