Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech Stanisław
Nazwisko: Fandrejewski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 01-05-1955
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Lech Fandrejewski 06.08.1986 został zarejestrowany przez Wydz. VI WUSW w Krośnie pod numerem KS 8735 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Łącznik” (nr rej. KS 7465), prowadzonej w okresie od 11.06.1985 do 18.09.1987. Ww. był podejrzany o „wrogą antypaństwową działalność” oraz „kolportaż nielegalnej literatury w środowisku rolników”. Sprawę zakończono 09.09.1987 „przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej”. Materiały 18.09.1987 złożono w archiwum Sekcji „C” WZO WUSW Krosno pod sygn. 1570/II, a następnie zniszczono. Materiały o sygn. 1570/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.