Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Jan
Nazwisko: Miączyński
Miejsce urodzenia: WARSZAWA
Data urodzenia: 08-10-1937
Imię ojca: Marian
Imię matki: Leokadia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne Sprawa dotyczyła nielegalnej organizacji młodzieżowej „Bracia Mewy”, do której należał w latach 1951-1953 R. Miączyński, posługiwał się pseudonimem „Czarny orzeł”. Organizacja wysyłała anonimy z pogróżkami do aktywistów ZSM z ternu szkoły, do której uczęszczał. Ze względu na młody wiek z figurantami przeprowadzono jedynie rozmowy ostrzegawcze. IPN Ld 0011/3198 (18649/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła wygłaszania negatywnych komentarzy politycznych. R. Miączyński jako prezenter dyskotekowy w kawiarni „Rondo” w Niechorzu w formie dowcipów ukazywał sytuację polityczną i gospodarczą w Polsce. W związku z powyższą sprawą anulowano pozwolenie na organizację imprez rozrywkowych w wymienionym lokalu, a o sprawie poinformowano władze administracyjne. IPN Sz 0011/856 (11870/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Podejrzenie o propagowanie wrogich poglądów. R. Miączyński został zarejestrowany do sprawy 24.01.1983 pod nr 25494. Mat. arch. o sygn. 14553/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.