Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Józef
Nazwisko: Ruchlewicz
Miejsce urodzenia: Górki
Data urodzenia: 15-07-1943
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Michalina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Od dnia 27 września 1982 Adam Ruchlewicz - pracownik Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego "Stomil" w Sanoku - był operacyjnie sprawdzany przez SB z Wydz. V KW MO Krosno w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Formierze" (nr rej. 4926). Powodem tego było podejrzenie „o prowadzenie nielegalnej działalności związkowej w NSZZ »S«” w Zakładach "Stomil" w Sanoku. Po przeprowadzeniu "rozmowy ostrzegawczej" z ww. sprawę tę zakończono dnia 5 stycznia 1983. Jej materiały złożono w archiwum Sekcji „C” Wydz. Zabezpieczenia Operacyjnego KW MO Krosno do sygn. 758/II. W roku 1990 materiały te zniszczono. Materiały archiwalne o sygn. 758/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Adam Ruchlewicz figuruje (wraz z 20 innymi osobami) w aktach śledztwa nr RSD-2/84 z roku 1984 "w sprawie powstania na terenie woj. krośnieńskiego nielegalnych struktur NSZZ "Solidarność Podkarpacka" i kolportażu nielegalnych wydawnictw". To śledztwo było prowadzone przez Wydz. Śledczy KW MO Krosno m.in. przeciwko ww. jako "podejrzanemu o udział w nielegalnych strukturach b. >Solidarności< oraz kolportaż nielegalnych wydawnictw". Dnia 6.04.1984 wobec Adam Ruchlewicza zastosowano "środek zapobiegawczy" w postaci dozoru MO. W dniu 24.07.1984 ww. postępowanie umorzono na mocy ustawy amnestyjnej z dn. 21.07.1984. IPN Rz 00167/1 t. 1-5 (127/III) oraz zapisy kartoteczne.
Materiały ewidencyjne Prokuratury Wojewódzkiej w Krośnie z roku 1984 zawierają m.in. kartę rejestracyjną postępowania przygotowawczego (sygn. Ds-5/84) prowadzonego przeciwko Adamowi Ruchlewiczowi. Był on oskarżony o to, że: „w okresie 1983 r. do marca 1984 r. w Krośnie i Sanoku przewoził, przechowywał i rozpowszechniał nieleg.[alne] wydawnictwa lżące, wyszydzające i poniżające ustrój i naczelne organy PRL”. W dniu 6.04.1984 zastosowano wobec Adama Ruchlewicza "środek zapobiegawczy" w postaci dozoru MO. Prokuratura Wojewódzka w Krośnie umorzyła to postępowanie na mocy amnestii z dn. 21.07.1984. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Adam Ruchlewicz w okresie od dnia 10.12.1984 do 19.03.1985 był figurantem (nr rejestr. 5950) Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Politykierzy” (nr rej. 6607). Ta inwigilacja ww. była prowadzona przez SB z Pionu V RUSW w Sanoku w związku z podejrzeniem „o wrogą antypaństwową działalność”. Sprawę tę zakończono w marcu 1985 odnotowanym „przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej”. Materiały te dnia 26.04.1985 złożono w archiwum Sekcji „C" WZO WUSW Krosno pod sygn. 1029/II, a w roku 1990 zniszczono. Materiały archiwalne o sygn. 1029/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
W dniu 26.04.1985 Adam Ruchlewicz został zarejestrowany pod numerem 7347 przez SB z Pionu V RUSW Sanok w kategorii „zabezpieczenie” do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Kauczuk” (nr rej. 410) z powodu podejrzenia „o wrogą antypaństwową działalność w środowiskach”. SO krypt. "Kauczuk" (prowadzona od dn. 20.11.1972 do 3.02.1990) dotyczyła "operacyjnego zabezpieczenia" Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego "Stomil" w Sanoku. Według zapisu na karcie E-16, materiały dotyczące Adama Ruchlewicza „zniszczono 15.01.1990 - mała wartość operac.[yjna]”. IPN Rz 038/57 (85/IV) oraz zapisy kartoteczne.
W roku 1984 Adam Ruchlewicz otrzymał "zastrzeżenie wyjazdu za granicę" (nr 6431). Ten zakaz wydawania mu paszportu został wniesiony przez Pion Śledczy WUSW Krosno na okres 2 lat. Zastrzeżenie anulowano dn. 27.08.1986. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych (ZSKO-88, ZSKO-89).
.