Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2020 10:58

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek Idzi
Nazwisko: Żołyniak
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 20-09-1947
Imię ojca: Jan
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dnia 12.11.1981 zarejestrowany pod nr. 43606 w ramach SOS o krypt. "Nr 14" (nr rej. 43508; założona 05.10.1981) jako "podejrzany o rozpowszechnianie treści antysocjalistycznych i antyradzieckich w Biuletynie KZ NSZZ >Solidarność< w ZBiPM >Cuprum<". Materiałów o sygn. II-101982 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne dochodzenia Akta dot. Leszka Żołyniaka podejrzanego o to, że "w dniu 14 grudnia 1981 r. wszedł w skład Regionalnego Komitetu Strajkowego >Dolny Śląsk<, który podjął uchwałę o proklamowaniu strajku w zakładach pracy na terenie Dolnego Śląska (...)". IPN Wr 039/11244 (III-24444)
Akta prokuratorskie Akta dot. Leszka Żołyniaka oskarżonego o to, że w dniach 14 i 15 grudnia 1981 r. we Wrocławiu, jako przewodniczący NSZZ >Solidarność< w Zakładach Badawczych i Projektowych Miedzi >Cuprum<, a zarazem członek ZR >Dolny Śląsk< oraz powstałego w tym czasie RKS, mimo zawieszenia działalności związków zawodowych, nie odstąpił od wykonywania swych funkcji, lecz udał się do wyznaczonej uprzednio siedziby władz związku w Państwowej Fabryce Wagonów skąd wspólnie z innymi członkami Regionalnego Komitetu Strajkowego kierował strajkami i akcją protestacyjną w >Pafawagu<, >Dolmelu< i innych zakładach pracy na terenie miasta". IPN Wr 33/547 (2Ds. 56/81)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem 2Ds. 56/81. IPN Wr 33/185 (III Dsn.38/81/ Wr.VI)
Akta tymczasowo aresztowanego Akta dot. Leszka Żołyniaka tymczasowo aresztowanego na podstawie Postanowienia Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście z dnia 16.12.1981 w związku ze sprawą 2Ds. 56/81, a następnie skazanego wyrokiem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 11.01.1982 (sygn. akt III K 82/81). Od dnia 26.08.1982 przebywał na przepustce. Uchwałą Rady Państwa z dnia 19.04.1983 został warunkowo zwolniony z odbywania reszty kary z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata. IPN Wr 149/266 (179/V/83)
Akta sądowe Wyrokiem z dnia 11.01.1982 uznany winnym tego, iż "w dniach 14 i 15 grudnia 1981 r. we Wrocławiu jako członek Związku Regionalnego NSZZ >Solidarność< Dolnego Śląska, którego działalność została zawieszona udał się do Państwowej Fabryki Wagonów we Wrocławiu, gdzie kontynuował tę działalność związkową na terenie tej fabryki" i skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz karę pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 15.12.1981 do 11.01.1982. IPN Wr 25/5 (III K 82/81)
Akta operacyjne W aktach zachowała się notatka urzędowa dot. wywiadu przeprowadzonego na temat Leszka Żołyniaka. IPN Wr 040/603 (IV-3751/464)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dnia 25.04.1983 objęty kontrolą operacyjną w ramach KE o krypt. "Dewotka". Dnia 04.07.1984 przerejestrowany do SOR "Łącznik". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 04.07.1984 zarejestrowany pod nr. 46323 do SOR o krypt. "Łącznik" (nr rej. 45291) założonej 04.11.1982 na "fakt działalności grupy antysocjalistycznej zajmującej się kolportażem ulotek i wysyłającą petycje do sejmu". Materiałów o sygn. II-102708 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 24.07.1987 zarejestrowany pod nr. 55282 w ramach SOR o krypt. "Sikorka" (nr rej. 51823; przekwalifikowana 05.11.1986 z SOS na SOR). Sprawę założono na "wrogą działalność w środowiskach, terror. Aktywiści ruchu związkowego". Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę do wszystkich krajów świata wniesione w 1986 roku przez Wydz. V WUSW Wrocław na okres 2 lat (do 01.02.1988) - "działacz, członek Zarządu Regionalnego NSZZ >Solidarność< Dolny Śląsk" (karta Pz-35 z kartoteki Biura Paszportów MSW). Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.