Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Walczak
Miejsce urodzenia: Kluszewo
Data urodzenia: 01-09-1949
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Ewa
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 18.05.1974 r. W latach 1966-1968 członek Zarządu Szkolnego ZMS w Mławie, 1969-1972 Przewodniczący Zarządu Wydziałowego, członek Zarządu Uczelnianego ZMW w Warszawie. Od 1972 r. członek Zrzeszenia Prawników Polskich. Od 1976 członek ZSMP (pełnił funkcję przewodniczącego Ośrodka Społeczno-Prawnego ZSMP w Ciechanowie). W okresie 01.10.1972-1982 r. asesor, podprokurator, następnie wiceprokurator rejonowy Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie. Pracownik WSNS/ANS w Warszawie w okresie 01.03.1982-31.08.1989 r. na stanowiskach asystenta-laboranta i adiunkta w Instytucie Nauki o Partii. Od 01.09.1989 r. przeszedł do pracy w Kancelarii Prezydenta PRL. Absolwent studiów doktorskich w WSNS (nadanie stopnia doktora miało miejsce 25.02.1980 r.).
Źródła: AAN, Archiwum Szkół Partyjnych sygn. 207/30, sygn. 490/K/5/818.
Ppl Wa 255/08/1 zarządzenie z dnia 17 lipca 2009r. dotyczące Ryszarda Walczaka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
I Sekretarz Podstawowa Organizacja Partyjna przy Sądzie Rejonowym i Prokuraturze w Ciechanowie Ciechanów PZPR 22-04-1977 AAN, Archiwum Szkół Partyjnych sygn. 207/30 (wzmianka).
Członek MIEJSKA KOMISJA KONTROLI PARTYJNEJ Komitet Miejski Ciechanów PZPR 27-03-1980 14-11-1980 APW: 1780/9, k. 57, 96 (wzmianki).
Członek Egzekutywa Komitet Miejski Ciechanów PZPR 30-05-1981 29-10-1982 APW: 1780/3, k. 497, 1780/9, k. 103.