Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-06-2019 13:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Marek
Nazwisko: Sandauer
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 17-12-1950
Imię ojca: Artur
Imię matki: Erna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Adam Sandauer występuje jako jeden z figurantów Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Arena”. „Wykonawca i kolporter ulotek dotyczących V zjazdu PZPR, kolportowanych w Warszawie w sierpniu i wrześniu 1968 roku”. Prowadzenie rozpracowania zakończono w lutym 1969 z uwagi na aresztowanie większości podejrzanych. 12.03.1969 materiały złożono w archiwum Wydz. „C” KSMO do nr III-905, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 0208/865 (SUSW 905/III), IPN BU 01286/840 (SUSW 905/3)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 23.04.1969 Adam Sandauer został zarejestrowany przez Wydz. III KSMO jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Akacja”. „Brał udział w zebraniach studenckich na których omawiano wrogie formy działalności antypaństwowej”. Brał również udział „w akcjach ulotkowych”, zajmując się produkcją i kolportażem ulotek w 1968 roku. 26.07.1969 materiały dotyczące A. Sandauera zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydz. „C” KSMO do nr III-2476. IPN BU 0224/6 t. 1 (SUSW 2476/III).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W latach 1968-1969 Adam Sandauer był rejestrowany jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Rewir”. Powód rejestracji: „Autor i kolporter antypaństwowych ulotek dotyczących V zjazdu PZPR. Ulotki zostały rozkolportowane w ilości 700 sztuk w dniu 21.10.1968 na Dworcu PKP Warszawa-Śródmieście”, sprawę skierowano na drogę postępowania prokuratorskiego. Rozpracowanie zakończono 10.10.1969. Materiały złożono do archiwum Wydz. „C” KSMO do nr 2501/III, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 0224/31 (SUSW 2501/III), IPN BU 01286/2051 (SUSW 2501/3)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] 14.01.1969 Adam Sandauer wówczas student Uniwersytetu Warszawskiego, został zarejestrowany przez Wydz. III KSMO do Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Sandacz”. Powód rozpracowania : „W czasie agresji Izraela na Bliskim Wschodzie zajął stanowisko proizraelskie. Ponadto jako związany ze środowiskiem >Komandosów< w 1968 roku brał czynny udział w wydarzeniach marcowych na terenie UW zajmując się produkcją oraz kolportażem ulotek antypaństwowych”. 25.02.1976 zakończono prowadzenie rozpracowania z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. Materiały złożono w archiwum Wydz. „C” KSMO w Warszawie do nr II-3719, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 0246/8 (SUSW II-3719),IPN BU 01322/203 (SUSW 3719/II, mf 3719/2).
Akta kontrolno-śledcze Z materiałów wynika, że w latach 1968-1969 ww. „wchodził w skład grupy konspiracyjnej, brał udział w zebraniach oraz przejawiał aktywną działalność w zakresie wykonywania i kolportażu ulotek”. We wrześniu 1968 na Pradze „rozrzucał ulotki nawołujące do wycofania wojsk z Czechosłowacji”. Zatrzymany w dn. 16.11.1968 przez KDMO Warszawa Ochota wraz z 5 studentami za usiłowanie zniszczenia dekoracji przedzjazdowych PZPR na Pl. Narutowicza”. Ukarany wraz z innymi karą grzywny od 2000 do 2400 zł. W dniach od 27 do 30.11.1968 prokurator wojewódzki na wniosek Wydz. Śledczego KSMO przedstawił zarzut o przestępstwo z art. 170 kk. 31.07.1969 śledztwo umorzono na mocy art. 2 ust.1 ustawy o amnestii.10.10.1969 materiały złożono w archiwum Wydz. „C” KSMO do nr II-1990. IPN BU 0276/293 (SUSW 1990/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Akta rozpracowania krypt. „Watra” (t.14) przeciwko Jackowi Kuroniowi. Teczka zawiera analizy działalności „antypaństwowej” Jacka Kuronia. W materiałach występuje Adam Sandauer jako aktywny uczestnik wydarzeń marcowych, zebrań opozycyjnych, wykonawca i kolporter ulotek o „treści antypaństwowej”. IPN BU 0204/1417 t. 14.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Pod wskazaną sygnaturą odnaleziono materiały dotyczące Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Wir” prowadzonej przeciwko Adamowi Michnikowi przez Departament III MSW. Okres analizowanych materiałów obejmuje lata 1969-1978. Jednym z figurantów niniejszego rozpracowania był Adam Sandauer, student UW, który w latach 1968-1969 brał aktywny udział w tzw. „wydarzeniach marcowych”, był uczestnikiem „zebrań na których poruszano tematy o treści antypaństwowej”, a także zajmował się kolportażem ulotek. IPN BU 0330/327, t. 105
Akta paszportowe Akta paszportowe Adama Sandauera. Z materiałów wynika, że Adam Sandauer w 1969 roku otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do krajów kapitalistycznych oraz krajów demokracji ludowej (ZC 30/69). Zastrzeżenie wniósł Wydz. III KSMO na okres 5 lat (z przywołaniem art.4 ust. 2 pkt. 4 ustawy o paszportach z 17 czerwca 1959). Uchylono je 13.12.1974. W aktach odnaleziono również odmowę wydania paszportu na wyjazd do USA w 1981 roku. IPN BU 1005/145582 (EAGM 145582).