Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Makiel
Miejsce urodzenia: Przemyśl
Data urodzenia: 04-02-1953
Imię ojca: Józef
Imię matki: Elżbieta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Internowany w OO Uherce z powodu negatywnego stosunku "do ustroju socjalistycznego" oraz z uwagi na fakt, iż "destruktywnie oddziaływuje na środowisko". IPN-Rz-57/33
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie po wprowadzeniu stanu wojennego jako przewodniczący KZ "Solidarność" przy DRKP Przemyśl, negatywnie ustosunkowany do "linii politycznej PZPR. (...) neguje sojusze z krajami socjalistycznymi a zwłaszcza z ZSRR". Z dniem 18.06.1982 materiały przesłano do jednostki WOP. W dniu 16.06.1983 kwestionariusz przerejestrowano do nr 4458 i przekazano do dalszego prowadzenia do Wydz. V KWMO Przemyśl. Kontrolę zakończono stwierdziwszy, iż w/w "po zwolnieniu z internowania nie podjął wrogiej działalności". IPN -Rz- 034/305 (649/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] A. Makiel rozpracowywany był w ramach SOR krypt. "Bibuła" założonej na jego osobę. Powodem wszczęcia sprawy było podejrzenie wymienionego o kolportaż na terenie stacji PKP Przemyśl-Zasanie (w dniu 02.12.1982) ulotek m.in o treści: "Solidarność zwycięży", "Solidarność nie zgięła" i "Wrona skona". Sprawę zakończono w związku z brakiem dostatecznych dowodów. IPN-Rz-034/268 (582/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Jędrek" jako "b. aktywista NSZZ >S<". Materiałów o sygn. 983/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów za granicę o nr Z-I-10/82 wniesione na wniosek Wydz. II KWMO Przemyśl na okres od lutego 1982 do 01.01.1984 obejmujące wszystkie kraje świata (WKŚ). Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.