Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria
Nazwisko: Para
Nazwisko rodowe: Kubacka
Miejsce urodzenia: Morawska Ostrawa
Data urodzenia: 03-05-1908
Imię ojca: Józef
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Z akt śledczych PUBP Myślenice (nr 140/50) i akt WUBP w Krakowie z lat 1950-1955 wynika, że Maria Para w dniu 17.10.1950 została zatrzymana przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Myślenicach. W toku śledztwa ww. postawiono zarzuty "współpracy z bandą” (z antykomunistycznym oddziałem partyzanckim pod dowództwem por. Józefa Miki ps. "Leszek" i chor. Franciszka Mroza ps. "Dziadek"). Dnia 1.12.1950 decyzją Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie Maria Para została osadzona w więzieniu na ul. Montelupich. Sprawę tę przekazano następnie na drogę sądową. W dniu 25.04.1952 jej materiały (nr 140/50) złożono w archiwum Wydz. „C” WUBP w Krakowie do sygn. 3073/III. IPN Kr 07/2858 (3073/III), IPN Kr 07/2753 t. 2 (2867/III).
Maria Para figuruje w aktach Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie z lat 1950-52 dotyczących grupy osób oskarżonych o udzielanie pomocy członkom niepodległościowej organizacji "Wolność i Niezawisłość" na terenie powiatu myślenickiego. Maria Para została zatrzymana dnia 17.10.1950 przez PUBP w Myślenicach pod zarzutami „współpracy z oddziałem WiN kierowanym przez Mikę Józefa”. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie z dnia 5.01.1951 została skazana z art. 18 § 1 dekretu z dnia 13.06.1946 ("o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa") na karę 2 lat więzienia. W końcu stycznia 1952 została zwolniona z więzienia warunkowo. IPN Kr 110/4295 (Sr 676/50).
Maria Para figuruje w aktach Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie z lat 1950-1952 (nr PR II 907/50) dot. osób oskarżonych o udzielanie pomocy członkom „oddziału WiN kierowanego przez Józefa Mikę” na terenie powiatu myślenickiego. Wśród oskarżonych była Maria Para, którą Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie skazał w dniu 5.01.1951 na dwa lata więzienia. W dniu 25.01.1952 ww. została "zwolniona warunkowo" z dalszego odbywania kary więzienia. IPN Kr 111/2799 (Pr II 907/50).
.