Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Człowiekowski
Miejsce urodzenia: Krosno
Data urodzenia: 13-01-1909
Imię ojca: Longin
Imię matki: Apolonia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Kazimierz Człowiekowski wymieniony jest w wykazie osób aresztowanych w latach 1944-1946 oraz w Skorowidzu do księgi głównej Wydziału Więzień i Obozów WUBP Rzeszów za lata 1944-1945. IPN-Rz-04/349, IPN-Rz-190/487
Akta administracyjne Materiały różne dotyczące działalności Posterunku MO w Bratkówce. W materiałach znajdują się także informacje dotyczące osób poszukiwanych przez organy bezpieczeństwa w tym m.in. dot. K. Człowiekowskiego. IPN-Rz-431/8
Teczka personalna informatora [Inf.] K. Człowiekowski występuje w doniesieniach agenturalnych przekazywanych przez informatora ps."Karol". IPN-Rz-00124/41 (50/I)
Akta operacyjne Akta operacyjne dot. K. Człowiekowskiego. Wymieniony ukrywał się przed organami bezpieczeństwa - był poszukiwany za przynależność do AK i NSZ (pow. krośnieński) oraz z powodu wysyłania do władz i członków PZPR "anonimów pogróżkowych". W AK pełnił funkcję dowódcy oddziału, po aresztowaniu został wywieziony do ZSRR (powrócił do Polski 16.11.1947). Został postrzelony przez funkcjonariuszy UB w tracie zatrzymania. W wyniku odniesionych ran zmarł (19.04.1954). IPN-Rz-042/627 (2230/II)
Akta administracyjne Sprawozdania sytuacyjne KPMO Sanok, Ustrzyki i Krosno. K. Człowiekowski wymieniany jest w nich, jako ukrywający się na trenie pow. krośnieńskiego członek AK i NSZ. IPN-Rz-0057/291
Akta administracyjne K. Człowiekowski występuje w sprawozdaniach PUBP Krosno za lata 1951-1952. IPN-Rz-04/180, IPN-Rz-04/181
Teczka personalna informatora [Inf.] Występuje w donosach informatora ps. "Kochański" jako osoba ukrywająca się przed organami UB. IPN-Rz-0087/187
Akta administracyjne Informacje dot. wymienionego znajdują się w sprawozdaniach z pracy Wydziału III WUBP/WUdsBP w Rzeszowie za rok 1953 oraz 1954. IPN-Rz-04/60, IPN-Rz-04/61
Akta operacyjne Akta operacyjne dot. innej osoby. K. Człowiekowski wymieniony jest jako członek NSZ ps. "Niemsta", "Sobota" ukrywający się przed UB i utrzymujący kontakty z innymi członkami podziemia niepodległościowego. W NSZ pełnił funkcje oficera wyszkolenia bojowego. Materiały sprawy złożono w arch. do nr 3226/III (28.08.1962), a następnie do nr 13991/II (15.09.1972). IPN-Rz-043/406 (13991/II) t. 1, 5-11.
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w materiałach dotyczących członków organizacji: ZWZ, AK, BW, WIN jako członek NSZ na terenie Krosna. IPN-Rz-055/58 (16/IV) t. 7, 59.
Materiały faktologiczne Charakterystyka nr 20 ugrupowania działającego w latach 1949-1955 m.in. na terenie pow. krośnieńskiego. K. Człowiekowski był jednym z członków organizacji - "przebywał w ZSRR jako internowany za działalność w AK. Od 1948 począł się ukrywać (...) został postrzelony śmiertelnie w czasie akcji". IPN-Rz-05/38
.