Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-04-2019 08:11

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ewa Małgorzata
Nazwisko: Dałkowska
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 10-04-1947
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Teczka zawiera materiały Sprawy Obiektowej kryptonim „Tercet” założonej na kabaret „Pod Egidą” Jana Pietrzaka. W materiałach sprawy występuje Ewa Dałkowska, aktorka Teatru Powszechnego w Warszawie. Ww. rozpoczęła współpracę z kabaretem „Pod Egidą” od 1981 roku. 8.10.1981 wystąpiła podczas programu kabaretowego w hotelu „Forum”. Podczas swojego występu wykonywała piosenki o treści „antypaństwowej” nawiązujące do wydarzeń z lat 1956, 1968, 1970, 1980, a także „krytyczne wobec działań władz PRL i funkcjonariuszy MO”. Prowadzenie sprawy obiektowej kryptonim „Tercet” zakończono w lipcu 1985 z powodu „zaniechania wrogiej działalności” przez kabaret „Pod Egidą”. 9.08.1985 materiały złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW do nr arch. 325/III – OB. IPN BU 0999/253 (325/III OB)
Zabezpieczenie [Zab.] 1.03.1983 Ewa Dałkowska, została zarejestrowana przez Wydz. I Biura Studiów MSW w kategorii „Zabezpieczenie”. Powód rejestracji: „Pozostawała w kontakcie z figurantami prowadzonych przez SB spraw operacyjnego rozpracowania, zaangażowanymi czynnie w działalność opozycyjną podziemia”. 18.01.1985 zakończono prowadzenia Zabezpieczenia. Materiały sprawy włączono do odrębnego rozpracowania prowadzonego przez Departament III MSW. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] 19.10.1983 Ewa Dałkowska aktorka Teatru Powszechnego w Warszawie, została zarejestrowana do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim „Teatr II”. Powód rejestracji: „W 1983 roku brała udział w organizowanych nielegalnie na terenie Warszawy przedstawieniach tzw. Teatru Podziemnego, które miały wydźwięk antypaństwowy”. 11.04.1985 zakończono prowadzenie SOS krypt. „Teatr II”. Materiały złożono w archiwum Biura „C” MSW do nr 53040/II, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 0222/188 (53040/II), IPN BU 01228/244 (MF 53040/2)