Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał Andrzej
Nazwisko: Rudziński
Miejsce urodzenia: Łukowa
Data urodzenia: 19-05-1945
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Magdalena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kontrolowany, a następnie sprawdzany w ramach KE/SOS krypt. "Michał" "za prowadzenie negatywnej działalności politycznej". Sprawę zakończono w związku ze stwierdzeniem, iż ww. zaprzestał prowadzenia "wrogiej" działalności. Materiały o sygn. 561/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Kartoteka meldunków operacyjnych Dep. II MSW. M. Rudziński wymieniony jest w meldunku przekazanym przez naczelnika Wydz. II KWMO Tarnobrzeg do Dep. II MSW jako przewodniczący komisji interwencyjnej MKZ- Stalowa Wola. Zlecił on przewodniczącemu KZ NSZZ "Solidarność" węzła PKP w Rozwadowie opracowanie informacji dot. zadań jakie miał wykonywać pełnomocnik KWMO ds. ochrony w obiektach PKP. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta internowanego Internowany w OO Rzeszów-Załęże ponieważ "podburza do niepokojów społecznych, podważa kierowniczą rolę PZPR i sojusze PRL". IPN-Rz-52/319
Akta sądowe Akta sprawy sądowej dot. M. Rudzińskiego (były "pracownik Zarządu Regionu NSZZ >Solidarność< Ziemia Sandomierska") w związku z odnalezieniem w jego mieszkaniu (podczas rewizji) 53 sztuk ulotek, których treść mogła "wywołać niepokój publiczny lub rozruchy" oraz w związku z oskarżeniem o zamiar ich rozpowszechnienia. Wyrokiem z dnia 18.10.1982 został uniewinniony od postawionego mu zarzutu (brak dostatecznych dowodów). IPN-BU-1357/572
Akta prokuratorskie Akta nadzoru prokuratorskiego w sprawie M. Rudzińskiego oskarżonego o przechowywanie z zamiarem rozpowszechniania ulotek zawierających "fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój lub rozruchy". IPN-Rz-287/192
Akta śledcze Akta śledcze prowadzone na osobę M. Rudzińskiego z powodu oskarżeń o "wykonanie i kolportaż ulotek" ("propaganda antypaństwowa"). Śledztwo zakończono skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. Materiałów o sygn. 109/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta penitencjarne Aresztowany tymczasowo i osadzony w więzieniu w Rzeszowie, z powodu oskarżenia o przechowywanie z zamiarem upowszechnienia ulotek zawierających treści mogące wywołać niepokój społeczny i wzywające "do walk bratobójczych". Na podstawie wyroku sądu z dnia 18.10.1982 M. Rudziński został uniewinniony od zarzucanych mu czynów. IPN-Rz-53/226
Akta administracyjne M. Rudziński wymieniony jest w Wykazie spraw prowadzonych przez Wydz. Śledczy KWMO/WUSW Tarnobrzeg. IPN-Rz-00247/14
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzany w ramach SOS krypt. "Klub" z powodu działalności "antypaństwowej" naruszającej porządek prawno-polityczny. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.