Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Stefan
Nazwisko: Juda
Miejsce urodzenia: Mysłowice
Data urodzenia: 02-09-1957
Imię ojca: Donat
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] SOS „Apostoł” założono na podstawie informacji agenturalnej, z której wynikało, że Piotr Juda jest „aktywnym działaczem” Klubu Inteligencji Katolickiej na terenie Sosnowca i uczestniczy w spotkaniach, podczas których „w sposób tendencyjny” przedstawiana jest sytuacja społeczno-polityczna w kraju. Celem sprawdzenia było rozpoznanie „charakteru działalności” ww. w KIK, pełnionych funkcji i utrzymywanych kontaktów, a w przypadku potwierdzenia „współpracy z nielegalnymi strukturami opozycyjnymi, neutralizacja figuranta”. W dn. 29.01.1988 SOS przerejestrowano na kwestionariusz ewidencyjny. W ramach prowadzonej inwigilacji zastosowano środki techniki operacyjnej, podsłuch telefoniczny oraz kontrolę korespondencji krajowej i zagranicznej. Sprawa została zakończona w dn. 03.11.1989 ze względu na „niepodejmowanie przez figuranta działalności antypaństwowej”. Akta IPN Ka 230/2955 zostały odzyskane z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 048/727 (43882/II), IPN Ka 230/2955
Akta operacyjne Meldunki Wydziału III WUSW w Katowicach przesłane do Wydziału III Departamentu III MSW dotyczące środowiska akademickiego (Politechnika Śląska, Akademia Ekonomiczna, Uniwersytet Śląski) oraz organizacji harcerskich. Piotr Juda występuje w meldunkach dotyczących Kwestionariusza Ewidencyjnego kryptonim „Apostoł” nr rej. KA-62375, którego był figurantem. IPN BU 01232/52
.