Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Półrul
Miejsce urodzenia: Korwin
Data urodzenia: 09-05-1926
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta w sprawie przynależności do nielegalnej "Polskiej Organizacji Podziemnej «Wolność»" działającej na terenie woj. gdańskiego w latach 1950-1951. Stefan Półrul pseud. "Gruszka" przechodzi w zeznaniach podejrzanych jako jeden z członków organizacji. Śledztwo przeciwko ww. prowadziła Sekcja Śledcza Okręgowego Zarządu Informacji Nr 8. Zatrzymany 5.12.1951. Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 07.12.1951 tymczasowo aresztowany. IPN Gd 013/28 (1654/III), IPN Gd 0120/55-56/J (1654/3 mkf)
Akta nadzoru Akta nadzoru nad śledztwem w sprawie przynależności do nielegalnej organizacji „Polska Organizacja Podziemna «Wolność»”. Stefan Półrul pseud. "Gruszka" przechodzi w zeznaniach podejrzanych jako członek organizacji. IPN Gd 538/426
Akta sądowe Oskarżony aktem sporządzonym 02.06.1952 o to, że "pełniąc służbę wojskową w Marynarce Wojennej na stanowisku ekspedytora w Sądzie Marynarki Wojennej od listopada do 5.12.1951 brał udział w organizacji pod nazwą P.O.P "Wolność" utworzonej na terenie Wybrzeża przez osoby cywilne, mającej na celu obalenie przemocą ludowego ustroju w Polsce i zagarnięcie władzy zwierzchniej narodu" oraz "jako osoba należąca do Polskich Sił Zbrojnych, (...) zbierał i przekazywał kierownictwu organizacji wiadomości stanowiące tajemnicę wojskową i państwową dotyczące zagadnień wojskowych z terenu Marynarki Wojennej" oraz oskarżony o posiadanie bez zezwolenia broni palnej. Skazany 06.06.1952 przez WSR w Gdańsku na karę śmierci, utratę praw publicznych i honorowych oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Wyrok wykonano 09.04.1953 w więzieniu karno-śledczym we Wrocławiu poprzez rozstrzelanie. IPN Gd 425/43-45
Akta sądowe Akta dotyczące procesu członków "Polskiej Organizacji Podziemnej «Wolność»" działającej na terenie województwa gdańskiego w latach 1950-1951. Stefan Półrul pseud. "Gruszka" przechodzi w zeznaniach podejrzanych jako członek organizacji. IPN Gd 112/79 t. 1-2, IPN Gd 425/29-31
Charakterystyka Charakterystyka dotycząca "Polskiej Organizacji Podziemnej «Wolność»" działającej na terenie Wybrzeża w latach 1950-1951. W czasie śledztwa aresztowano 11 członków organizacji, a także 8 osób współpracujących z grupą. W sprawie łącznie zapadło 8 wyroków śmierci, z czego 5 zostało wykonanych. W aktach znajduje się kwestionariusz osobowy Stefana Półrula, członka organizacji pseud. "Gruszka". Został on skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku (Sr.123/52) na karę śmierci. NSW 18.08.1952 wyrok utrzymał w mocy, B. Bierut decyzją z 7.11.1952 nie skorzystał z prawa łaski. IPN BU 0175/1, dokumentacja ewidencyjna.