Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Polechońki
Miejsce urodzenia: Wojtkówka
Data urodzenia: 14-06-1940
Imię ojca: Mikołaj
Imię matki: Anna
Znany/a też jako:
Jan Polechoński
urodzony/a 14- 06-1940 Nowosielce Kozickie

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa obiektowa (SO) krypt. „Jesień 70” nr rej. 12573 prowadzona przez Wydz. III/ Śledczy KWMO w Gdańsku dotycząca Grudnia '70 na terenie województwa gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej uczestników antykomunistycznej rewolty. Jan Polechońki, pracownik Stoczni im. Komuny Paryskiej, zginął 17.12.1970 w Gdyni na skutek rany postrzałowej. Figuruje w wykazach śmiertelnych ofiar interwencji wojska i milicji. Rodzina Jana Polechońkiego poddana była obserwacji, w aktach znajdują się ponadto informacje z obserwacji jego grobu na cmentarzu w Gdańsku Oliwie, a następnie w Olszanicy. IPN Gd 003/14 t. 4, 5, 8, 21, 63, 64, 71, 74, 75, 81, 82, 91 (15/IV).
Sprawa obiektowa (SO) krypt. „Jesień 70” dotycząca Grudnia '70 na terenie województwa gdańskiego. W aktach znajdują się materiały zastrzeżone przez MSW z klauzulą „nie udostępniać bez pisemnej zgody szefa WUSW”. Jan Polechońki figuruje w wykazach osób zabitych. Materiały 03.04.1984 złożono do archiwum Wydziału „C” WUSW w Gdańsku pod sygn. 188/IV, a następnie przekazano do Biura „C” MSW za pismem MB-001416/84 z 18.06.1984. IPN Gd 466/20, 21, 24 (IPN 0748/20, 188/IV).
Sprawa obiektowa (SO) krypt. „Jesień 70” nr rej. 12701 prowadzona przez SB KMMO w Gdyni dotycząca Grudnia ‘70 na terenie Gdyni. W aktach znajdują się informacje operacyjne, wykazy zatrzymanych oraz dane o późniejszej inwigilacji uczestników antykomunistycznej rewolty. Jan Polechońki figuruje w przedruku komunikatu Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku informującym o osobach zabitych przez MO i wojsko w czasie tłumienia protestów robotniczych na terenie Gdańska, Gdyni i Elbląga. IPN Gd 003/137 t. 16 (151/IV).
Materiały dodatkowe zgromadzone do sprawy obiektowej „Jesień 70”. W aktach znajdują się fotografie, wykazy nagrodzonych funkcjonariuszy KWMO, a także spisy osób zatrzymanych w czasie wystąpień z podziałem na miejsce zamieszkania, miejsce pracy, a także wykonywany zawód. Jan Polechońki figuruje w „Informacji odnośnie przebiegu zajść na terenie województwa gdańskiego” z 11.01.1971 jako jedna osób, które zginęły w Gdyni 17.12.1970. W materiałach znajdują się ponadto informacje odnośnie obrażeń, jakie stwierdzono u ofiar Grudnia ‘70, a także dat i miejsca ich pochówków. IPN Gd 431/1 t. 3, 6-8 (1285/II-m).
Dokumentacja fotograficzna (negatywy) przedstawiająca Grudzień '70 w Gdańsku i Gdyni. W materiałach znajdują się fotografie Jana Polechońkiego. IPN Gd 433/100 (3246/128).