Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz Aleksander
Nazwisko: Muras
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 29-01-1957
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Eleonora
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Tomasza Murasa. Internowany na podstawie Decyzji Nr 671 z dnia 30.12.1981 KWMO we Wrocławiu, zwolniony na mocy Decyzji Nr 471 z dnia 29.04.1982. W uzasadnieniu Decyzji o internowaniu (kalka) podano, iż ww. "narusza obowiązujący porządek prawny". IPN Wr 040/410 (IV-3751/266).
Internowany w Zakładzie Karnym we Wrocławiu dnia 30.12.1981, a następnie od 14.01.1982 w Zakładzie Karnym w Nysie. Zwolniony 29.04.1982 (akta internowanego). IPN Wr 30/1121 (206/82).
W aktach paszportowych zachowało się pismo Zastępcy Naczelnika Wydz. III-1 WUSW Wrocław z dnia 11.05.1983 do Naczelnika Wydz. Paszportów WUSW Wrocław w którym podaje, iż "T. Muras od lutego 1981 r. był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Wrocławskim. W lutym i listopadzie 1981 r. uczestniczył w strajkach na Uniwersytecie Wr. Od maja 1981 r. był viceprzewodniczącym Zarządu Uniwersyteckiego NSZ d/s współpracy z zagranicą. (...) T. Muras w okresie swojej działalności w NSZ kolportował wydawnictwa i ulotki o charakterze antysocjalistycznym." IPN Wr 524/192377 (EAWR 192377).
.