Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Lech
Nazwisko: Zajączkowski
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 10-01-1962
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Ewa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Występuje w SOS krypt. "Wspólnota". Sprawa dotyczyła powołanego w Rzeszowie Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Uczniów "Wspólnota odnowienia" (K. Zajączkowski był jednym z jego założycieli). Skupiał on uczniów szkół średnich z terenu Rzeszowa i Łańcuta, w jego ramach zamierzano działać na rzecz środowiska uczniowskiego oraz prowadzić konsultacje i współpracować z NSZZ "Solidarność". Postanowiono m.in. poprzeć strajk w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie (założenie w dniu 06.01.1981 biało-czerwonych opasek) domagano się też wznowienia projekcji filmu "Robotnicy `80". IPN-Rz- 043/1084 (16883/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzany operacyjnie w ramach SOR krypt. "Incydent" jako jedna z osób podejrzanych o wywieszenie na drzewie tablicy z napisem "Solidarność" oraz wypalenie napisu ZSMP (Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej)" na polskiej fladze podczas pobytu polskiej grupy studentów na Węgrzech. Sprawę zakończono z powodu braku możliwości jednoznacznego wskazania winnych. Z w/w przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą, podjęto również decyzję o zastrzeżeniu K. Zajączkowskiemu wyjazdów za granicę. IPN-Rz-043/1215 (17107/II)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów za granicę o nr Z-I-2688 wniesione na wniosek Wydz. III WUSW Rzeszów, z uwagi na fakt, iż będąc za granicą w/w "prezentował wrogą postawę wyrażająca dezaprobatę wobec aktualnej sytuacji w kraju". Zastrzeżenie wniesiono na okres od 20.02.1984 do 10.02.1986, obejmowało ono wszystkie kraje świata (WKŚ). IPN-Rz-389/72567 (EARZ-72567)