Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Dziemieszkiewicz
Miejsce urodzenia: Zagroby
Data urodzenia: 25-01-1925
Imię ojca: Adam
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mieczysław Dziemieszkiewicz (ur. w styczniu 1925) od roku 1944 do wiosny 1945 był współpracownikiem, a od marca 1946 żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych na terenie powiatu Ciechanów (w oddziale ppor. Mariana Kraśniewskiego „Burzy”). Od lipca 1946 do kwietnia 1951 Mieczysław Dziemieszkiewicz był żołnierzem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenie powiatów Ciechanów, Przasnysz, Mława, Pułtusk i sąsiednich. Nosił pseudonim "Rój". Od jesieni 1946 był dowódcą patrolu Pogotowia Akcji Specjalnej NZW, a od maja 1947 dowódcą oddziału partyzanckiego i komendantem Komendy Powiatowej NZW krypt. „Ciężki”. Wiosną 1948 został awansowany do stopnia starszego sierżanta NZW. W lipcu 1948, kilkanaście dni po rozbiciu przez UB i KBW komendy okręgu NZW i jej leśnej bazy, Mieczysław Dziemieszkiewicz utworzył Komendę Powiatową NZW krypt. „Wisła” - pod własnym dowództwem. Komendant „Rój” i jego żołnierze w latach 1947-1951 dokonali kilkudziesięciu udanych akcji zbrojnych przeciwko funkcjonariuszom i jednostkom UB, MO, KBW i aktywistom PPR. Mieczysław Dziemieszkiewicz figuruje w aktach ewidencyjnych, kartotekach i meldunkach PUBP w Ciechanowie, PUBP w Pułtusku i WUBP w Warszawie z lat 1947-1951. Zapisano w nich między innymi, iż Mieczysław Dziemieszkiewicz został "zabity w akcji" grupy operacyjnej UB i oddziałów KBW dn. 14 kwietnia 1951 we wsi Szyszki w pow. pułtuskim (w obławie wojsk KBW i funkcjonariuszy PUBP w Pułtusku). Wraz z Mieczysławem Dziemieszkiewiczem zginął wówczas w walce z KBW Bronisław Gniazdowski ps. „Mazur”. Dnia 3.08.1956 materiały UB dot. "Roja" i jego żołnierzy złożono do archiwum WUdsBP w Warszawie pod sygn. 45054/II. IPN BU 0180/80 t. 1 (Charakterystyka Nr 64, p.102) i na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Mieczysław Dziemieszkiewicz figuruje w obszernych aktach PUBP w Ciechanowie i WUBP w Warszawie z lat 1948-1950 zarejestrowanych jako "Sprawa rozpracowania obiektowego". To rozpracowanie i akta UB dotyczyły stu kilkudziesięciu żołnierzy i współpracowników oddziału antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) pod dowództwem st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza pseud. "Rój". Akta te zawierają między innymi sprawozdania i notatki funkcjonariuszy UB i doniesienia tajnych informatorów UB. IPN BU 0255/118 t. 1-39 (1445/IV).
Mieczysław Dziemieszkiewicz figuruje w obszernych aktach WUBP w Warszawie, PUBP Maków Mazowiecki i PUBP w Pułtusku z lat 1948-1952 zarejestrowanych jako Sprawa Agenturalnego Rozpracowania kryptonim "Zbiry". To rozpracowanie i akta UB dotyczyły kilkudziesięciu żołnierzy i współpracowników oddziału NZW pod dowództwem st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza pseud. "Rój" - działających m.in. na terenie pow. Maków Mazowiecki i pow. Pułtusk w latach 1948-1950. IPN BU 0255/188 t. 1-2 (1863/IV/F), IPN BU 0203/4475 t. 1-13 (45054/II, 885/K).
Mieczysław Dziemieszkiewicz występuje w aktach UB, MBP i MSW z lat 1945-1953 zawierających m.in. dokumentację fotograficzną kilkunastu oddziałów zbrojnych niepodległościowego podziemia z lat 1945 - 1953. Materiały te dotyczą działalności następujących organizacji niepodległościowych: Konspiracyjne Wojsko Polskie, Narodowa Organizacja Wojskowa, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW) i innych, w tym oddziału NZW pod dowództwem Mieczysława Dziemieszkiewicza pseud. "Rój". Obejmują m.in. niektóre dokumenty organizacyjne, fotografie zwłok zabitych w walce partyzantów, zwłok zabitych funkcjonariuszy MO, zdjęcia sygnalityczne aresztowanych. IPN BU 024/94 (041/93, sygn. 9/46 -100).
Kwestionariusze osobowe do "Charakterystyki nr 66" dotyczą żołnierzy i współpracowników Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z Okręgu NZW kryptonim "Mazowsze", w tym Mieczysława Dziemieszkiewicza pseud. "Rój". Ta charakterystyka została opracowana na podstawie materiałów UB w Wydz. "C" KW MO w Olsztynie w latach 1981-1982. IPN Bi 065/6 t. 2 (777/IV).
Materiały Biura "C" MSW opisane jako "Podziemie zbrojne i inne grupy zbrojne - ofiary wśród członków PPR/PZPR, funkcjonariuszy UB i MO, osób cywilnych" zawierają między innymi dokumentację fotograficzną UB dotyczącą ofiar działań kilku oddziałów niepodległościowego podziemia, w tym oddziału Mieczysława Dziemieszkiewicza pseud. "Rój". Niektóre fotografie dotyczą egzemplarzy "nielegalnej broni i amunicji" i tajnych miejsc jej przechowywania. IPN BU 024/102 (041/102, sygn. 9/407-453).
.