Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Czerski
Miejsce urodzenia: BRODY
Data urodzenia: 13-10-1883
Imię ojca: Jakub
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Czerski został zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP w Słubicach 27.10.1950 i tymczasowo aresztowany 29.10.1950, pod zarzutem uprawiania wrogiej propagandy. Józef Czerski w latach 1946-1947 na terenie miejscowości Kunice miał rozpowszechniać wiadomości uznane za godzące w ustrój PRL, czyniąc w ten sposób przygotowania do obalenia przemocą ustroju państwa. Akt oskarżenia sporządzono 14.12.1950. Na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z 19.01.1951, Józef Czerski został skazany na karę 2 lat pozbawiania wolności oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 1 rok. W poczet zasądzonej kary zaliczono mu okres tymczasowego aresztowania. IPN Po 2/1882 (Sr. 44/50).
Materiały śledcze o sygnaturze 1403/III zawierają informacje dot. Józefa Czerskiego: "rozpowszechniał wrogą propagandę godzącą u ustrój PRL i sojusz ze Związkiem Radzieckim". W/w materiały zostały zniszczone przez Komendę Wojewódzką Milicji Obywatelskiej w Zielonej Górze za protokołem brakowania akt nr 47/77 z 10.02.1977. Sygnatura akt zawierających protokół brakowania akt nr 47/77 – IPN Po 060/292/17. Materiały o sygn. 1403/III zniszczono 10.02.1977. Sygnatura protokołu brakowania akt IPN Po 060/292/17.
.