Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Stanisław
Nazwisko: Rutkowski
Miejsce urodzenia: Gorzów Wielkopolski
Data urodzenia: 18-11-1959
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa operacyjnego rozpracowania kryptonim "Orda" nr rej. Po 33380 prowadzona była w okresie 31.09.1982 - 30.09.1983 przez Wydz. III-1, sekcję III b KW MO/WUSW w Poznaniu. W ramach sprawy kontrolowano nielegalną drukarnię na Politechnice Poznańskiej oraz organizację o nazwie Akademicki Ruch Oporu. Roman Rutkowski został zarejestrowany do sprawy 29.11.1982 pod nr 33677. W dn. 25.11.1982 został zatrzymany na 48 godzin jako podejrzany o rozpowszechnianie podziemnych wydawnictw. Oskarżono go o to, że w okresie od stycznia do sierpnia 1982 na terenie Poznania i Gorzowa Wlkp. kierował grupą kolportażu i rozpowszechniał podziemne pisma takie jak "Poznański Tygodnik Wojenny", "Bibuła", "Bis", "Wiersze Wojenne", "Przegląd". Wyrokiem z 09.05.1983 Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu skazał R. Rutkowskiego na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. IPN Po 08/2394, IPN Po 0186/499 (11123/II).
Akta Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu, akta śledztwa przeciwko m.in. Romanowi Rutkowskiemu, który brał udział w strajku studenckim na Politechnice Poznańskiej w listopadzie 1981. Został oskarżony o to, że w okresie od stycznia do sierpnia 1982 na terenie Poznania i Gorzowa Wielkopolskiego kierował grupą kolportażu i rozpowszechniał podziemne pisma takie jak "Poznański Tygodnik Wojenny", "Bibuła", "Bis", Wiersze Wojenne", "Przegląd". Część tych wydawnictw rozpowszechniał odpłatnie, a zarobione pieniądze przekazywał skarbnikowi NZS na dalszą działalność opozycyjną. Śledztwo w tej sprawie prowadzone było w okresie 01.09.1982-28.02.1983. IPN BU 749/91 - 113 (S.Lot.W. 26/83, Tom I, Pl.Sl. II 99/82, 629/87/108/t. 1).
Akta nadzoru w sprawie zażalenia skierowanego do Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie na postanowienie Prokuratury Wojsk Lotniczych o wszczęciu śledztwa przeciwko Romanowi Rutkowskiemu w trybie doraźnym (Pl Sl. II 99/82). R. Rutkowski był podejrzany o przestępstwo z artykułu 48 ustęp 2 i 4 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym - w okresie od stycznia do sierpnia 1982 r. kierowanie "grupą kolporterów rozpowszechniających na terenie Poznania i Gorzowa nielegalne pisma sporządzane za pomocą druku, zawierające w swej treści fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Naczelna Prokuratura Wojskowa postanowieniem z 29.12.1982 uwzględniła zażalenie R. Rutkowskiego i odstąpiła od prowadzenia postępowania w trybie doraźnym (V Pn. Nadz. II 281/82). IPN BU 551/151 (V Pn. Nadz. II 281/82).
Akta kontrolne śledztwa w sprawie przynależności do "Akademickiego Ruchu Oporu", organizacji działającej na terenie Poznania w 1982 r., drukowania, powielania i kolportowania ulotek i wydawnictw pn. "Bibuła", "BiS", "Wiadomości Tygodnia", prowadzonego m.in. przeciwko R. Rutkowskiemu. Śledztwo prowadził Wydział Śledczy KW MO w Poznaniu w okresie 01.09.1982-28.02.1983 pod nr RSD 47/82, PL.SL.II-99/82. IPN Po 04/3496 (14999/III).
Repertorium "S-lot/W" Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Poznaniu 1981-1983. Zapis dotyczy postępowania S. lot W. 26/83, w ramach którego oskarżonym był Roman Rutkowski. IPN Po 4/13.
Są to akta Aresztu Śledczego w Poznaniu. Dokumentują zatrzymanie Romana Rutkowskiego 09.12.1982 i areszt w okresie do 02.04.1983. IPN Po 193/330 (14/83, Pl.Śl. 99/82).
Akta Sądu Wojsk Lotniczych Poznań-Warszawa w sprawie m.in. Romana Rutkowskiego. Zawierają rewizję nadzwyczajną Naczelnego Prokuratora Wojskowego, wniesioną 01.04.1994 do Sądu Najwyższego-Izby Wojskowej na korzyść m.in. R. Rutkowskiego. Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z 09.05.1983 został on skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. IPN BU 749/172 (S.Lot.W. 26/83).
.