Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Marek Aureliusz
Nazwisko: Zirk-Sadowski
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 06-07-1952
Imię ojca: Juliusz
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny 15-07-1994
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny 17-02-2016
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Doniesienia na ww. osobę z okresu 09.06.1987-30.03.1988, zachowały się w teczce pracy TW ps. "Nowak" (nr 54530) prowadzonej przez Wydz. III-1 WUSW w Łodzi. Akta o sygn. IPN Ld 0040/2325 (46810/I) t. 2.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Ld 533/22110 (EALD 22110).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Łd 383/08 zarządzenie z dnia 12.03.2009 dotyczące Marka Zirk-Sadowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.