Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Walerian Ryszard
Nazwisko: Łabuś
Miejsce urodzenia: Milowice
Data urodzenia: 14-12-1928
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Od 1946 w PPS, a od 15.12.1948 w PZPR. 1941-1945 na robotach przymusowych, Eilenburg w Niemczech. 1945-1946 uczeń Szkoły Spółdzielczej w Katowicach. 1946-1947 robotnik w Sanatorium OMTUR w Międzygórzu. 1.07.1947-31.08.1948 zatrudniony w Oddziale „Społem” w Szprotawie na stanowisku instruktora spółdzielczego. 1948-1949 skarbnik w Banku Spółdzielczym w Szprotawie. Od 01.04.1949 do 1951 kierownik, a nast. do 30.09.1955 dyrektor Szprotawskich Zakładów Przemysłu Terenowego. W okresie 10.1958-06.1962 słuchacz na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Nauk Społecznych (WSNS) przy KC PZPR. 27.09.1969 otrzymał dyplom ukończenia studiów (1966-1969) na Wydziale Gospodarki Narodowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu – magister ekonomii. Od 28.06.1981 do 31.10.1981 pozostawał w dyspozycji KC PZPR, od 1.11.1981 na emeryturze.
Źródła: AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka [KC PZPR, CK], sygn. 10440 (CK/VII-841);Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Instruktor Wydział Ekonomiczny Komitet Wojewódzki Zielona Góra PZPR 18-08-1955 14-08-1957 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 10440 (CK/VII-841);
Kierownik Wydział Ogólny Komitet Wojewódzki Zielona Góra PZPR 15-08-1957 30-09-1958 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 10440 (CK/VII-841);
I Sekretarz Komitet Powiatowy Żagań PZPR 18-07-1962 4-10-1967 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 10440 (CK/VII-841);
I Sekretarz Komitet Miasta i Powiatu Gorzów Wielkoposki PZPR 04-10-1967 31-03-1971 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 10440 (CK/VII-841);
Sekretarz Ekonomiczny Komitet Wojewódzki Zielona Góra PZPR 07-04-1971 31-05-1975 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 10440 (CK/VII-841);
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Gorzów Wielkopolski PZPR 07-06-1975 21-06-1981 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 10440 (CK/VII-841); PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 12-12-1975 7-07-1981 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 10440; PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 179, 211.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kartoteka OCK IPN BU 01913/5 Kartoteka OCK- Według informacji BUiAD materiały wytworzone przez Departament I w związku ze sprawdzeniem osoby przez tę jednostkę.