Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Michał Jan
Nazwisko: Boni
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 10-06-1954
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Poseł do Parlamentu Europejskiego Parlament Europejski 25-05-2014
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany 15.02.1988 pod nr. 54946 przez Wydz. III-2 SUSW jako kandydat na TW, następnie w dniu 29.11.1988 przerejestrowany na TW ps. „Znak”. Materiały zniszczono z powodu braku wartości operacyjnej w dniu 05.01.1990 za protokołem brakowania nr NO-ZOP-00926/89 z dnia 03.01.1990. Prośba o wyrejestrowanie wpłynęła od Wydz. Studiów i Analiz SUSW. Karta EO-4-A/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW; zapis w dzienniku rejestracyjnym SUSW, poz. 54946; karta Mkr-3 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW; zapis w bazie danych ZSKO-90. Na karcie Mkr-3 wpisano "tw Dek”.
Pismo naczelnika Wydz. III SUSW do naczelnika Wydz. III Dep. III MSW z dnia 03.03.1989 r., za którym przesłano sporządzoną w dniu 02.03.1989 r. przez kierownika ZOP Wydz. III-2 SUSW charakterystykę Michała Boniego, która zawierała informacje o jego działalności w NSZZ "Solidarność" od 1980 r. Akta o sygn. IPN BU 01232/107.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN BU 1005/111361 (EAGM 111361).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Michał Jan Boni w swym oświadczeniu lustracyjnym złożonym w dn. 03.01.2008 r. w trybie ustawy z dn. 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 63, poz. 425 z późn. zm.) ujawnił, że był współpracownikiem w rozumieniu art. 3a powołanej ustawy, organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 powołanej ustawy. W zarządzeniu Ppl Wa 142/08/1 z dnia 10.09.2008 r. dotyczącym Michała Jana Boniego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.