Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-04-2019 08:11

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Leon
Nazwisko: Kotarba
Miejsce urodzenia: Hyżne
Data urodzenia: 26-05-1924
Imię ojca: Józef
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:

Wedle materiału aktowego: w PPR od 15.02.1946, nast. w PZPR;
15.03.1946-31.05.1946 słuchacz w Wojewódzkiej Szkole Partyjnej PPR w Rzeszowie;
1946-1947 instruktor w Powiatowym Zarządzie Związku Walki Młodych [ZWM] w Rzeszowie;
1947-1949 przewodniczący Powiatowego Zarządu ZWM i Związku Młodzieży Polskiej [ZMP] w Jarosławiu;
03.10.1949-09.07.1950 słuchacz w Centralnej Szkole Partyjnej w Łodzi;
1950-1954 przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu ZMP w Rzeszowie;
01.09.1954-31.01.1957 słuchacz 2-letniej Szkoły Partyjnej przy Komitecie Centralnym PZPR w Warszawie.
1957-1958 st. inspektor Wydz. Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie;
1981-1982 konsul PRL w Kijowie.
Po raz ostatni, jako członek Egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR w Jarosławiu, wystąpił w materiałach z posiedzenia tego organu z 17.10.1949 r.
Po raz ostatni, jako członek Plenum i Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie (kadencja od 03.05.1953 r.), wystąpił w materiałach z posiedzenia drugiego wymienionego organu z 13.10.1954 r.
Źródła: AAN, KC PZPR, XI/1037; AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, Akta osobowe dot. Leona Kotarby [dokumentacja niearchiwalna], 1068, k. 2, 3, 12, 29; tamże, 185, k. 48; AP Rzeszów, KP PZPR w Jarosławiu, 48, k. 115; Zjazdy i plenarne posiedzenia Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu, opr. W.Ciempiel, Warszawa 1983, s. 178, 198,324.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Egzekutywa Komitet Powiatowy Jarosław PZPR 1948 AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, Akta osobowe dot. Leona Kotarby [dokumentacja niearchiwalna], 1068, k. 33.
Członek Plenum Komitet Wojewódzki RZESZÓW PZPR 23-10-1950 AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 56, k. 388, 413.
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki RZESZÓW PZPR 23-10-1950 AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 56, k. 388, 413.
Instruktor Wydział Organizacyjny Komitet Wojewódzki RZESZÓW PZPR 01-02-1958 31-05-1958 AAN, KC PZPR, XI/1037; AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, Akta osobowe dot. Leona Kotarby [dokumentacja niearchiwalna], 1068, k. 2, 3, 19, 50, 51.
Zastępca Kierownika Wydział Organizacyjny Komitet Wojewódzki RZESZÓW PZPR 01-06-1958 30-04-1965 AAN, KC PZPR, XI/1037; AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, Akta osobowe dot. Leona Kotarby [dokumentacja niearchiwalna], 1068, k. 2, 3, 12, 19, 50.
Kierownik Wydział Organizacyjny Komitet Wojewódzki RZESZÓW PZPR 01-05-1965 12-05-1972 AAN, KC PZPR, XI/1037; AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, Akta osobowe dot. Leona Kotarby [dokumentacja niearchiwalna], 1068, k. 2, 3, 12, 38.
Sekretarz Organizacyjny Komitet Wojewódzki RZESZÓW PZPR 13-05-1972 19-05-1975 AAN, KC PZPR, XI/1037; AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, Akta osobowe dot. Leona Kotarby [dokumentacja niearchiwalna], 1068, k. 2, 3, 12; tamże, 84, k. 145, 171, 172; tamże, 90, k. 181, 189, 190.
I Sekretarz Komitet Wojewódzki RZESZÓW PZPR 19-05-1975 19-11-1980 AAN, KC PZPR, XI/1037; Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 324; AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, Akta osobowe dot. Leona Kotarby [dokumentacja niearchiwalna], 1068, k.12; tamże, 90, k. 181, 189, 190; tamże, 102, k. 52-54.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 12-12-1975 02-1980 PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 178.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 15-02-1980 07-1981 PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 198.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Nie figuruje w zasobie IPN.