Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-01-2020 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Walery Józef
Nazwisko: Namiotkiewicz
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 14-08-1931
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:

Magister praw, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego - brak bliższych danych. Od 30.10.1956 r. do 02.1965 r. zatrudniony w Biurze Sekretariatu KC w charakterze sekretarza osobistego I Sekretarza KC PZPR. W okresie od 3.01.1981 r. do 16.07.1983 r. sekretarz Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu.
Źródła: Archiwum Akt Nowych, KC PZPR, Centralna Kartoteka, sygn. 13764, k. 1; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944 - 1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 309.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Starszy Instruktor Kancelaria Sekretariatu Komitet Centralny Warszawa PZPR 01-03-1965 31-08-1971 AAN CK KC PZPR 13764.
Starszy Instruktor Wyższa Szkoła Partyjna Komitet Centralny Warszawa PZPR 01-09-1971 1974 AAN CK KC PZPR 13764.
Kierownik Działu Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu Komitet Centralny Warszawa PZPR 01-12-1974 AAN CK KC PZPR 13764.
Kierownik Wydział Pracy Ideowo-Wychowawczej Komitet Centralny Warszawa PZPR 17-09-1980 26-10-1981 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948–1990, red. K. Persak, Warszawa 2000, s.128.
Kierownik Wydział Ideologiczny Komitet Centralny Warszawa PZPR 26-10-1981 14-12-1982 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948–1990, red. K. Persak, Warszawa 2000, s. 115.