Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-01-2020 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Włodzimierz
Nazwisko: Natorf
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 12-10-1931
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 1949 r., ekonomista, ukończył Uniwersytet Leningradzki (1955). W latach 1949-1950 w Związku Młodzieży Polskiej (ZMP). Pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych od 1955 r. był między innymi, ambasadorem - stałym przedstawicielem PRL w Biurze Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w Genewie (1969-1973); wicedyrektorem i dyrektorem departamentu w MSZ, lata 1973-1981. W latach 1982-1985 w Nowym Jorku jako ambasador - stały przedstawiciel PRL w ONZ. Ambasadorem PRL w ZSRS był w latach 1985-1989.
Źródło: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, dalej AAN; Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 401.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Kierownik Wydział Zagraniczny Komitet Centralny Warszawa PZPR 18-08-1981 18-11-1982 AAN V/169; W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000, s.141.
Kierownik Wydział Zagraniczny Komitet Centralny Warszawa PZPR 22-12-1984 21-02-1985 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000, s.141.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 02-07-1986 29-01-1990 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Zjazdy, plenarne posiedzenia Komitetu Centralnego, władze naczelne I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 1981-1986, oprac. J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1986, s. 70.
Sekretarz Komitet Centralny Warszawa PZPR 29-07-1989 29-01-1990 Mołdawa T. , Ludzie władzy 1944-1991, s. 260, 264.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kartoteka OCK IPN BU 01945/61 Kartoteka OCK- Według informacji BUiAD materiały wytworzone przez Departament I w związku ze sprawdzeniem osoby przez tę jednostkę.
Rozpracowanie Karta EO-4/62 [z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW]: numer rejestracyjny 17818 (przekreślono), data rejestracji 30.08.1966." [informacje o sprawdzeniach w różnych jednostkach]. Karta E16: [z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW]: "Materiały archiwalne 42554/II brak daty złożenia do archiwum, sfilmowano, b.d. MF 12008/2" Karta E-14/1:[z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW], data zapisu 22.01.1975 "Wg. inform. Wydz. VIII Dep. II MSW przebywał w mieszkaniu w 1968 r. u radcy Amb[asady] Włoch [u dołu] Ferraris[?]" IPN BU 01224/1077 (12008/2)