Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Józef
Nazwisko: Masny
Miejsce urodzenia: Pietrzykowice
Data urodzenia: 19-02-1930
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 1950 r., ukończył Akademię Techniczno-Leśną w Leningradzie [obecnie St. Petersburg], brak daty. W latach 1967-1971 m.in. kierownik Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN) w Opolu. Następnie w okresie od grudnia 1973 r. do kwietnia 1980 r. wojewoda opolski. Poseł na Sejm PRL w okresie 1980-1985 VIII kadencja.
Źródła: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, dalej PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s...; Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 392.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Sekretarz Komitet Powiatowy Brzeg PZPR 1963 1967 Mołdawa T. , Ludzie władzy 1944-1991, s. 392.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 15-02-1980 6-10-1980 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, 205, 211.
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Opole PZPR 23-02-1980 13-06-1981 AAN V/156; PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 319.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 06-10-1980 20-07-1981 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 205.
Zastępca Członka Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PZPR 30-04-1981 16-07-1981 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 221; Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 263.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kartoteka OCK IPN BU 01943/480 Kartoteka OCK- według informacji BUiAD materiały wytworzone przez Dep. I w związku ze sprawdzeniem osoby przez tę jednostkę.