Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Cieślik
Miejsce urodzenia: Imielno
Data urodzenia: 15-08-1932
Imię ojca: Leon
Imię matki: Julianna
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 22.06.1950 r. Magister inżynier metalurgii ze specjalnością metalurgia miedzi - ukończył Moskiewski Instytut Metali Kolorowych i Złota im. M.I. Kalinina (1956 r.). W 1972 r. ukończył kurs w Wyższej Szkole Partyjnej w Moskwie. Ponadto w OMTUR w latach 1946-1948, członek i sekretarz Zarządu Szkolnego w Jędrzejowie, następnie w latach 1948-1951 w ZMP, Przewodniczący Zarządu Szkolnego i członek Zarządu Powiatowego - Jędrzejów. W latach 1956 - 1958 pracował w Szopienicach w Zakładach Cynkowych jako kierownik zmiany, w latach 1964-1968 w Będzinie był przewodniczącym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. delegat na V, VI, VII i VIII Zjazd PZPR.
Źródło: Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 9751, s. 1, 2, 8, 10, 11, 26.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Sekretarz Ds. Organizacyjnych Komitet Miejski Szopienice PZPR 01-02-1959 28-02-1960 AP Katowice, KW PZPR Kat, karta osobowa
I Sekretarz Komitet Miejski Będzin PZPR 01-03-1960 2-09-1964 AP Katowice, KW PZPR Kat, karta osobowa.
Sekretarz Ds. Organizacyjnych Komitet Powiatowy Będzin PZPR 03-09-1964 30-11-1964 AP Katowice, KW PZPR Kat, karta osobowa
I Sekretarz Komitet Powiatowy Gliwice PZPR 01-04-1968 16-11-1971 AP Katowice, KW PZPR Katowice, karta osobowa
Członek Komitet Wojewódzki Katowice PZPR 1969 3-06-1975 AP Katowice, KW PZPR Kat, karta osobowa
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki Katowice PZPR 1971 3-06-1975 AP Katowice, KW PZPR Kat, karta osobowa
Sekretarz Ds. Organizacyjnych sekretariat Komitet Wojewódzki Katowice PZPR 17-11-1971 31-05-1975 AP Katowice, KW PZPR Kat, karta osobowa
I Sekretarz sekretariat Komitet Wojewódzki Legnica PZPR 01-06-1975 31-10-1980 AAN CK KC PZPR 9571, s. 62; AP Legnica, Protokoły z posiedzeń Egzekutywy PZPR, sygn. 128.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 12-12-1975 15-02-1980 PZPR Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 167.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dopuszczenie do prac mobilizacyjno-obronnych (MOB). Karta E-14: Data zapisu: 22.XI.65, treść zapisu: "MOB, SŁ. BEZP. KMMO Będzin"