Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Drewniowski
Miejsce urodzenia: Borysław
Data urodzenia: 12-05-1929
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:

Wojskowy zawodowy - płk; nauczyciel - mgr pedagogiki;
od 1946 w PPR, od 1948 w PZPR;
1946-1948 robotnik, brygadzista w Zakładach Przemysłu Drzewnego w Bystrzycy;
1949-1951 słuchacz, st. asystent w Międzywojewódzkiej Szkole Partyjnej we Wrocławiu;
1951-1952 podchorąży Oficerskiej Szkoły Politycznej;
1952-1953 wykładowca cyklu Oficerskiej Szkoły Politycznej;
1953-1955 pomoc Szefa Wydz. Wyszkolenia Oficerskiej Szkoły Polityczej;
1955-1960 słuchacz Wojskowej Akademii Politycznej;
1960-1962 zastępca dowódcy Batalionu Zabiegów Spec.
1962-1966 zastępca dowódcy 2 pa. 12 Dywizji Zmech.
1966-1967 zastępca szefa WP 12 Dywizji Zmech.
1967-1969 zastępca dowódcy d/s polit., szef WP 8 Dywizji Zmech.
1969-1972 zastępca dowódcy d/s polit., szef Wydz. Polit. 12 Dywizji Zmech. Pomorskiego Okręgu Wojskowego;
Źródła: AAN CK/X/72; AAN XI/1036, k. 54.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Instruktor Komitet Miejski i Powiatowy Bystrzyca PPR 1948 12-1948 AAN XI/1036, k. 54.
Instruktor Komitet Miejski i Powiatowy Bystrzyca PZPR 12-1948 1949 AAN XI/1036, k. 54.
Członek Komitet Wojewódzki Koszalin PZPR 1967 1969 AAN XI/1036, k. 54.
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki Koszalin PZPR 1967 1969 AAN XI/1036, k. 54.
Zastępca Członka Komitet Wojewódzki Szczecin PZPR 1971 1972 AAN XI/1036, k. 54.
Inspektor Wydział Organizacyjny Komitet Centralny Warszawa PZPR 15-05-1972 1-07-1972 AAN CK/X/72; AAN XI/1036, k. 53.
Sekretarz Komitet Wojewódzki Szczecin PZPR 01-07-1972 31-05-1975 AP Szczecin, karta osobowa D-124, KW PZPR Szczecin sygn.26,269.
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Przemyśl PZPR 05-06-1975 9-06-1981 PZPR. Zjazdy i plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 323.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 12-12-1975 07-1981 PZPR. Zjazdy i plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 176, 207.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kandydat do werbunku Karta E-O4: treść zapisu:"Kategoria: Kand[ydat] na werb[unek], nr sprawy w archiwum [sygn. arch.] - 18960, [trzykrotnie sprawdzany kartami E-15, pierwszy raz 5.XI.49, następnie 21.VI.51 i 4.IX.51, ostatni raz przez Wydz. Pers. MO]. Mat. arch. Nr 18960 "zniszczono całkowicie" zgodnie z wytycznymi Biura "C" z dn. 9.6.64 Nr AZ-04033/64 rozdz. I pkt. "d". Zapis z dziennika archiwalnego:" L.p.10040- data złożenia do archiwum: 21.06.51 [?]-Nr spr. 18960-Uwagi: przek[zany] do MO 6.V.55r[?]." IPN Wr 00274/11( Inwentarz akt archiwalnych) Zapis mało czytelny.