Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Dorota Jolanta
Nazwisko: Martini-Włudarska
Nazwisko rodowe: Martini
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 16-06-1954
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w sprawie dot. działalności Studenckich Komitetów Solidarności na terenie całego kraju. IPN 0222/701 t. 1-6 (54100/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dorota Martini była rejestrowana do nr 21131 przez Wydział III KWMO w Krakowie do SOR-u o krypt. "Alfa" dotyczącego "nielegalnej grupy antysocjalistycznej" Studencki Komitet Solidarności-SKS. IPN Kr 010/12075 (15827/II-gr)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w SOR dot. działalności SKS-u w Krakowie, wspierania osób prowadzących "wrogą działalność polityczną", rozpracowania osób "czynnie wspierających działalność antysocjalistyczną". IPN Kr 010/12074 (15766/II)
Akta administracyjne Akta administracyjne Wydziału III-1 KWMO w Krakowie dotyczące działań operacyjnych w rozpracowywanych środowiskach w okresie 1978-1982 m.in. rozpracowanie SKS i NZS. IPN Kr 056/94 t. 1 (142/K)