Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Smyczyński
Miejsce urodzenia: Borowiczki
Data urodzenia: 04-08-1923
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:

Członek ZWM od 25.06.1945, w PPR od 01.01.1947, a nast. w PZPR. 1937-1939 uczeń w Szkole Elektromonterskiej w Płocku. 1939-1943 elektromonter w Cukrowni Borowiczki. 1943-1945 więzień obozów koncentracyjnych - Mauthausen-Gusen I i II. 1945-1949 brygadzista, elektromonter w Cukrowni Borowiczki. 1949-1951 słuchacz Państwowego Technikum w Bytomiu. W 1952 w Min. Energetyki w Warszawie - kurator ministra ds. budowy Elektrowni Jaworzno I i Jaworzno II. Centralna Komisja Kontroli Partyjnej udzieliła mu 22.01.1952 ostrej nagany za podanie nieprawdziwych informacji i zatajenie przynależności ojca do Związku Walki Zbrojnej. W latach 1952-1960 dyrektor naczelny Eletrociepłowni "Żerań", natomiast od 1961 do 1965 Elektrociepłowni "Siekierki". Od 10.04.1968 do 1971 Pełnomocnik Rządu ds. Deglomeracji Warszawy. Poseł na sejm PRL VII (1976-1980) i VIII (1980-1985) kadencji.
Źródła: AP m.st. Warszawy, Komitet Warszawski PZPR, 1745 (akta osobowe); Archiwum Sejmowe (akta osobowe); AAN KC PZPR, sygn. XI/1034, k. 193-194, 207-208, 219-220.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Instruktor Ds. Energetyki Wydział Przemysłu Ciężkiego Komitet Centralny Warszawa PZPR 01-02-1951 5-04-1952 AP m.st. Warszawy, Komitet Warszawski PZPR, 1745 (akta osobowe); AAN KC PZPR, sygn. XI/1034, k. 194;
Sekretarz Ekonomiczny Komitet Warszawski Warszawa PZPR 15-01-1965 17-04-1968 AP m.st. Warszawy, Komitet Warszawski PZPR, 1745; Skład władz warszawskiej organizacji partyjnej cz. II 1957-1969, "Materiały do historii Warszawskiej Organizacji Partyjnej", Warszawa 1986, z. 7, s. 25 (wedle akt osobowych funkcję objął 01.02.1965 r.)
Członek Egzekutywa Komitet Warszawski Warszawa PZPR 08-02-1969 13-03-1971 Skład władz warszawskiej organizacji partyjnej cz. II 1957-1969, "Materiały do historii Warszawskiej Organizacji Partyjnej", Warszawa 1986, z. 7, s. 6.
Członek Komitet Warszawski Warszawa PZPR 13-03-1971 26-06-1975 Skład władz warszawskiej organizacji partyjnej cz. III 1971-1979, "Materiały do historii Warszawskiej Organizacji Partyjnej", Warszawa 1986, z. 8, s. 6, 12, 17-18
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Warszawa 12-1971 05-1975 AAN KC PZPR, sygn. XI/1034, k. 193; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 182.
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Ostrołęka PZPR 06-06-1975 14-03-1981 AP m.st. Warszawy, KW PZPR w Ostrołęce: 1, k. 137-138, 10, k. 2-3, 22, k. 12-16
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 12-12-1975 2-07-1981 W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, PZPR, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu, Warszawa 1983, s. 181, 213