Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-03-2020 14:23

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Agata Elżbieta
Nazwisko: Michałek-Budzicz
Nazwisko rodowe: Michałek
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 24-11-1964
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Elżbieta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie członków i współpracowników "Konfederacji Polski Niepodległej" na terenie Krakowa. IPN Kr 010/12356 t. 1-17, IPN Kr 076/147 t. 1-3 (17567/II), IPN Kr 0192/1 t. 1-56 mkf (17567/2)
Akta kontrolno-śledcze Materiały śledcze w sprawie przeciwko Agacie Michałek i innym osobom związanym z "Konfederacją Polski Niepodległej". Druk i kolportaż literatury bezdebitowej. IPN Kr 07/5386 (5726/III gr)
Akta sądowe Materiały w sprawie przeciwko A. Michałek i innym członkom i sympatykom KPN. Wydawanie i kolportaż literatury bezdebitowej. IPN Kr 17/202 (A), 17/202(B), 17/202(C) (II K 937/84/K)
Akta penitencjarne Akta osadzonej A. Michałek w areszcie śledczym w Myślenicach. IPN Kr 0185/2 (37/100/84)
Akta sądowe Sprawa A. Michałek przeciwko Wojewódzkiemu Urzędowi Spraw Wewnętrznych oskarżonemu o naruszenie dóbr osobistych i bezpodstawne pozbawienie wolności. Wyrok skazujący WUSW na karę grzywny i przeproszenie powódki. IPN Kr 4/489 (IC 50/87)
Akta kontrolno-śledcze Udział w zajściach ulicznych w dniu 11.11.1986 w Krakowie. IPN Kr 07/5402 (5745/III gr)
Akta kontrolno-śledcze Materiały w śledztwie przeciwko A. Michałek podejrzanej o posiadanie i przenoszenie wydawnictw KPN. Sprawa trafiła do kolegium do spraw wykroczeń. IPN Kr 07/5432 (5779/III)
Akta prokuratorskie Materiały prokuratury w sprawie nielegalnego zgromadzenia członków grupy powołującej wrocławski oddział "Polskiej Partii Socjalistycznej". Wnioski o ukaranie, protokoły przeszukania mieszkań, pisma i notatki urzędowe. IPN Wr 33/792 (Ko./1-70)
Akta paszportowe Akta paszportowe A. Michałek. Liczne zastrzeżenia wyjazdów. W ciągłym zainteresowaniu Wydziału III WUSW w Krakowie. IPN Kr 37/300347 (EAKR 300347)