Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Jan
Nazwisko: Macedoński
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 29-01-1931
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Ujawniony w 1947 r. członek organizacji "Narodowy Ruch Oporu", gdzie występuje pod pseud. "Mściwoj". Zatrzymany 19.10.1952 na 48 godzin "profilaktycznie" w czasie akcji wyborczej. Akta złożono do archiwum pod sygn. 5443/II w dn. 27.07.1955 r. Po 1956 roku kontynuowano rozpracowanie A. Macedońskiego, podejrzewanego o kontakty z "wrogimi" ośrodkami emigracji politycznej i działalność opozycyjną. Całość akt dot. A. Macedońskiego (łącznie z aktami 5443/II) złożono w archiwum pod sygn. 1112/II. IPN Kr 04/2 t. 1-3 (1112/II)
Sprawa Operacynego Sprawdzenia[SOS] SOS "Artystka" założony na A. Macedońskiego, którego kontrolowano operacyjnie jako podejrzanego o próbę organizowania niezależnej inicjatywy o charakterze politycznym. Akta SOS "Artystka" włączono do wcześniejszych akt 1112/II. Jednakże akt SOS "Artystka" brak jest obecnie w zachowanych aktach o sygnaturze IPN Kr 04/2 t. 1-3 (1112/II). Akta nie zachowały się, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Po zakończeniu SOS "Artystka" rozpoczęto kontrolę operacyjną A. Macedońskiego w ramach kwestionariusza ewidencyjnego, który w dn. 14.09.1978 r. przekształcono w SOR "Artysta" ze względu na założenie przez A. Macedońskiego Instytutu Katyńskiego. Akta zniszczono 31.12.1989 r. w jednostce operacyjnej. Akta KR 10336 nie zachowały się. Informacja na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Obiektowa [SO] Materiały operacyjne na duszpasterstwo akademickie w Krakowie. A. Macedoński przechodzi w sprawie. IPN Kr 08/250 t. 1-8 (261/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Materiały operacyjne założone na organizatorów Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej odbywającego się w latach 1972-1974 w Krakowie. IPN Kr 08/163 (170/IV)
Akta kontrolno-śledcze A. Macedoński przechodzi w aktach śledztwa w sprawie druku i kolportażu literatury bezdebitowej przez osoby związane z działalnością opozycyjną w krakowskim SKS-ie. IPN Kr 07/5304 t. 1-17 (5617/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] A. Macedoński przechodzi w materiałach operacyjnych założonych na działalność struktur KPN i ROPCiO w Krakowie. IPN Kr 0101/76 mkf. (16533/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] A. Macedoński przechodzi w rozpracowaniu działaczy opozycyjnych z terenu Krakowa i Nowej Huty. Kontakty KOR i próba utworzenia "niezależnej inicjatywy politycznej". IPN Kr 010/12061 (15438/II)
Akta internowanego Akta internowanego A. Macedońskiego. IPN Rz 52/473
Akta penitencjarne Karta depozytowa więźnia A. Macedońskiego z ZK w Nowym Wiśniczu. IPN Kr 0141/17/16 (4/450)
Akta operacyjne Materiały dotyczące stanu wojennego na terenie Krakowa. Dokumentacja, wykazy osób i przeszukiwań mieszkań internowanych oraz meldunki operacyjne. IPN Kr 010/12080 t. 1-10 (15952/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie grupy sygnatariuszy apelu informującego o powstaniu Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka przeciw Przemocy w Krakowie. Akta zniszczono 03.10.1989. IPN Kr 0101/368 (17106/2), mkf; materiały o nr 17106/II gr nie zachowały się.
Akta administracyjne Krótkie charakterystyki ugrupowań, stowarzyszeń oraz organizacji podziemnych, gdzie występuje A. Macedońskiego: "Studencki Komitet Solidarności", "Konfederacja Polski Niepodległej", Instytut Katyński w Polsce" utworzony przez Adama Macedońskiego, "Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Małopolska", "Inicjatywa Obywatelska w Obronie Praw Człowieka", "Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela", "Chrześcijańska Wspólnota Ludzi Pracy". IPN Kr 074/269 (270/X)
Akta kontrolno-śledcze A. Macedoński przechodzi w aktach śledztwa dotyczącego manifestacji w Krakowie w dniu 03.05.1988. Materiały o sygn. 5966/III nie zachowały się. Informacje na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta paszportowe Akta paszportowe A. Macedońskiego. W aktach wpisy świadczące o wieloletnim zainteresowaniu SB osobą A. Macedońskiego. Kilkakrotne zastrzeżenia wyjazdów zagranicę. IPN Kr 37/12090 (EAKR 12090)