Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Wojciech Jerzy
Nazwisko: Pardyak
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 14-11-1970
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Dorota
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej Instytut Pamięci Narodowej Kraków 01-01-2008
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Kr 37/363148 (EAKR 363148).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść
Ppl/Kr 110/08 zarządzenie z dnia 31.12.2008 r. dotyczące Wojciecha Pardyaka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.
.