Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander Tadeusz
Nazwisko: Janiszewski
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 16-02-1935
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Jako działacz NSZZ „Solidarność” zarejestrowany 10.02.1981 pod nr 31011 do SO krypt. „Zetpeerka” (nr 14769), w ramach której kontrolowano Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego „Kolprojekt”. Od sierpnia 1982 kontrolowany w ramach KE krypt. "Suchy". Materiały brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowany od 16.12.1981 do 29.04.1982 na wniosek Wydz. II KSMO za prowadzenie „wrogiej działalności” w miejscu pracy. Więziony najpierw w Białołęce, a od 12.02.1982 w Jaworze. IPN Po 161/1, IPN Gd 149/103, IPN 0787/560, t. 3
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] W oparciu o doniesienia agentury od 24.08.1982 objęty inwigilacją poprzez KE krypt. „Suchy”. Określony jako „ekstremalny działacz” był podejrzewany, że „może podjąć działania zmierzające do reaktywowania »Solidarności«”. Materiały sprawy złożone 12.09.1989 w Wydz. „C” SUSW pod nr. 10255/II zostały komisyjnie zniszczone 10.01.1990 (protokół brakowania nr 087/90). Mat. o sygn. 10255/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.