Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Makles
Miejsce urodzenia: Mokra
Data urodzenia: 04-12-1925
Imię ojca: Józef
Imię matki: Łucja


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe Zatrzymany dn. 14.06.1945 i osadzony w Więzieniu w Częstochowie. Oskarżony przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Radomiu (sygn. akt Pr.R 23/45) o przynależność do AK (grupa „Marcina”, później „Ponurego”) - „związku mającego na celu obalenie ustroju demokratycznego Państwa Polskiego” oraz o nielegalne posiadanie broni tj. o przestępstwa z art. 1 i 4 § 1 lit. „a” dekretu o Ochronie Państwa z dn. 30.10.1944 r. Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Kielcach z siedzibą w Radomiu na sesji wyjazdowej w Częstochowie (sygn. G. 95/45) dn. 30.10.1945 uznany winnym zarzucanych mu czynów i skazany odpowiednio na 3 i 4 lata więzienia. Jednocześnie na mocy amnestii darowano orzeczoną karę. IPN BU 823/51 (G. 95/45)
Akta prokuratorskie Akta wykonawcze. Na mocy wyroku z dn. 30.10.1945 Wojskowa Prokuratura Garnizonu Kieleckiego w Radomiu dn. 27.12.1945 przesłała nakaz zwolnienia Zygmunta Maklesa z Więzienia w Częstochowie. Wymieniony opuścił więzienie dn. 7.01.1946. IPN BU 896/39 (Pr.R 23/45, W.13-17/46)
Akta kontrolno-śledcze Śledztwo w sprawie kradzieży dużej sumy pieniędzy z prywatnego domu. Ze względu na wyrok z 1945 r. Zygmunta Maklesa uznano za podejrzanego i zatrzymano w dn. 22.11.1947. W toku śledztwa ustalono, że ww. od chwili opuszczenia więzienia unikał sytuacji mogących doprowadzić do ponownego zainteresowania władz jego osobą. Teczkę zamyka protokół przesłuchania podejrzanego z dn. 29.12.1947. IPN Ka 023/2770 (7444/III)
Akta administracyjne Materiały obejmują dokumenty po Ref. Śledczym MUBP w Częstochowie. Zygmunt Makles figuruje w sprawozdaniu z dn. 19.06.1945 dot. przeprowadzonej lustracji spraw śledczych przy MUBP w Częstochowie. IPN Ka 011/43 t. 1 (55/Cz)