Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander Dariusz
Nazwisko: Panek
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 11-06-1955
Imię ojca: Józef
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/ Występuje w aktach SOS krypt. „Przyjaciele” (od 11.02.1977 SOR krypt. „Kibice”) dotyczącej podejrzenia, że grupa absolwentów warszawskiego liceum im. Tadeusza Reytana podjęła współpracę z KOR. Aleksander Panek (w materiałach sprawy występuje także jako Dariusz) został kilka razy wymieniony jako członek grupy i uczestnik jej spotkania 11.12.1976. Odnotowano także, że 20.01.1977 podczas zebrania szczepu ZHP „Czarna Jedynka” w liceum Reytana „poinformował zebranych o zainteresowaniach organów SB działalnością «Kibiców», akcentując szczególnie rzekome łamanie praworządności”. Objęty osobną sprawą (nr rejestracyjny 16495). IPN BU 0247/205 (6213/II)
Kandydat na tajnego współpracownika [kTW] Ze względu na kontakty wśród studentów Politechniki Warszawskiej wytypowany na kandydata na TW. W toku opracowania okazało się, że kontaktuje się z osobami z kręgu „Czarnej Jedynki” zaangażowanymi w działalność KOR. Wezwany do siedziby KSMO podpisał 6.01.1977 zobowiązanie do zachowania w tajemnicy treści rozmów, w którym zastrzegł, że kontakty z SB zostaną przerwane „w momencie wyczerpania tematu, o którym rozmawiałem w dniu dzisiejszym”, a „zobowiązanie zostanie mi zwrócone”. Dzięki donosowi SB uzyskała informację, że 10.01.1977 rozmowy z funkcjonariuszem dokładnie zrelacjonował znajomym. Podczas kolejnego spotkania 11.01.1977 A. Panek oświadczył, że kontakty z SB „nie leżą w jego mentalności i są sprzeczne z jego moralnością”, natomiast 20.01.1977 złożył skargę do Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych „na okoliczność rozmowy jaką odbyto z nim w KSMO”. Skargę uwzględniono i 11.03.1977 zniszczony został oryginał zobowiązania. Od 7.02.1977 objęty rozpracowaniem. IPN BU 00246/1129 (5417/II), BU 01322/1147 (5417/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty rozpracowaniem po nieudanym werbunku na tajnego współpracownika. Rozpracowywany z powodu przynależności do nieformalnej grupy sympatyków KOR (zwanych przez SB „Kibicami”), utrzymywania „bliskich kontaktów z wieloma czołowymi działaczami «Graczy» [czyli KOR]” i uczestniczenia w „nielegalnych” wykładach „tzw. Latającego Uniwersytetu”. SB odnotowała ponadto „szereg wypowiedzi figuranta krytykujących stosunki społeczno-gospodarcze i polityczne PRL”. W ramach SOR planowano przeprowadzenie kombinacji operacyjnej, która miała wykazać „grupie «Kibice» (…), że Panek pomimo solidaryzowania się z tą grupą, udziela o niej informacji” SB. Ze względu na nieujawnianie „wrogiej postawy” rozpracowanie przekształcono 12.01.1978 na KE. Sprawa została zakończona 20.04.1978 z powodu zaniechania „wrogiej działalności”. W inwigilacji wykorzystywano agenturę, podsłuch telefoniczny i perlustrację korespondencji. IPN BU 00246/1129 (5417/II), BU 01322/1147 (5417/2)
Akta paszportowe Na wniosek Wydz. III KSMO nie otrzymał w 1978 r. karty żeglarskiej uprawniającej do „pływań morskich”. IPN BU 908/22050 (EAWA 467110, EAGU 22050)
Materiały opiniodawcze Z racji starań o wyjazd do pracy za granicą poddany sprawdzeniu przez Wydz. X (kontrwywiadowczy) Dep. I MSW. Naczelnik tego wydziału w piśmie z 25.10.1985 do dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń stwierdził, że nie wnosi zastrzeżeń wobec skierowania Aleksandra Panka „do pracy w charakterze eksperta ONZ”. IPN BU 01976/106 (OCK-05133/3185)