Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Rutkowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 29-01-1966
Imię ojca: Roman
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zbigniew Rutkowski został objęty postępowaniem w związku z udziałem w nielegalnych organizacjach młodzieżowych "Szkolne Koło Oporu Społecznego" i "Wolny Licealista" oraz rozpowszechnianiem wydawnictw "o treści mogącej wyrządzić poważną szkodę interesom PRL oraz wywoływać niepokoje publiczne". Sprawa była prowadzona przez Wydz. Śledczy WUSW w Poznaniu w okresie 07.03.1984-09.09.1984. IPN Po 04/3536 (15060/III).
Akta prokuratorskie sprawy prowadzonej m.in. wobec Zbigniewa Rutkowskiego dot. udziału w nielegalnych organizacjach młodzieżowych „Szkolne Koło Oporu Społecznego” i „Wolny Licealista” oraz rozpowszechniania wydawnictw „o treści mogącej wyrządzić poważną szkodę interesom PRL oraz wywołać niepokoje publiczne”. Prokuratura zastosowała areszt tymczasowy wobec Z. Rutkowskiego. W dniu 19.09.1984 Prokurator Wojewódzki w Poznaniu umorzył postępowanie na zasadzie amnestii z dnia 21.07.1984. IPN Po 5/15 (Ds. 44/84).
Zbigniew Rutkowski był figurantem Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Chemik" o nr rejestracyjnym 34853 prowadzonej przez Wydz. III-1 WUSW w Poznaniu w okresie 09.04.1984-20.11.1987. Z. Rutkowski był rejestrowany do sprawy pod nr 35844 - dot. "udziału w nielegalnej organizacji młodzieżowej". IPN Po 08/1907 (12322/II).
Zbigniew Rutkowski został tymczasowo aresztowany, jako powód podano, że "od 1982 do kwietnia 1984 r. w Poznaniu, przestęp[stwem] ciągłym, brał udział w nielegalnej organizacji młodzieżowej, a także w rozpowszechnianiu nieleg[alnego] wydawnictwa pn. »Pokolenie Walczące« i inne, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publ[iczny] i wyrządzić poważne szkody inter[esom] PRL". Areszt uchylono 04.07.1984. IPN Po 89/176 (61796).
.