Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar Adam
Nazwisko: Zalewski
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 08-06-1961
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Alina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdu za granicę w okresie 26.06.1986-26.06.1988 r. z powodu śledztwa w sprawie gromadzenia i kolportażu nielegalnych wydawnictw. Dn. 04.03.1987 r. zastrzeżenie anulowano w związku z umorzeniem śledztwa. IPN Bi 93/664/32 (EABK 130926)
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Akta dot. działalności W. Zalewskiego w duszpasterstwie akademickim i ruchu oazowym. Prowadzenie KE było nadzorowane przez Wydz. VIII Dep. V MSW. Po zakończeniu prowadzenia KE figuranta zamierzano objąć kontrolą w ramach sprawy obiektowej „Depesza”. IPN Bi 012/966 (3731/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dot. kolportażu przez W. Zalewskiego nielegalnych wydawnictw NSZZ „Solidarność”. Sprawę założono po przeszukaniu jego mieszkania i pomieszczeń gospodarczych, gdzie znaleziono zakazane wydawnictwa. Prokurator Rejonowy w Białymstoku zastosował środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy. Sąd Rejonowy umorzył postępowanie 14.08.1986 r. IPN Bi 012/674 (3319/II)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa dn. 23.04.1986 r. przekazano do Prokuratury Rejonowej w Białymstoku, która wszczęła przeciwko W. Zalewskiemu śledztwo (2Ds 491/86). Oskarżony o to, że od 1985 r. do 04.1986 "gromadził i przekazywał w celu rozpowszechniania nielegalne wydawnictwa i inne przedmioty mogące wyrządzić szkodę interesom PRL". Świadczyło to również o prowadzeniu przez W. Zalewskiego nielegalnej działalności w podziemnych strukturach „Solidarności”. Zastosowano areszt tymczasowy w okresie 30.04-30.07.1986 (Areszt Śledczy w Białymstoku). Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku z 14.08.1986 r. postępowanie umorzono. Tego samego dnia, po przeprowadzeniu rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej został zwolniony. IPN Bi 07/348 (1005/III)