Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bohdan
Nazwisko: Papiernik
Miejsce urodzenia: Tomaszów Mazowiecki
Data urodzenia: 11-12-1931
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ksiądz Bohdan Papiernik figuruje w aktach Teczki Ewidencji Operacyjnej Księdza (TEOK). Teczka ta (nr rej. 13541) została założona przez SB na ww. księdza w roku 1960 i była prowadzona przez SB z Wydz. IV KW MO Łódź do jesieni 1989. Następnie została zniszczona. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu w ZSKO-88 i ewidencji TEOK w Łodzi.
Ksiądz Bohdan Papiernik występuje w okresowej ocenie SB z Wydz. III KW MO w Łodzi z roku 1977 dot. "stanu bezpieczeństwa publicznego" jako osoba, która zgłosiła akces do Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO). Z tego powodu w dniach 27-28.04.1977 ksiądz Bohdan Papiernik był wzywany do Wydziału Spraw Wewnętrznych Urzędu m. Łodzi. Zanotowano także, iż dnia 30.07.1977 ww. brał udział w tworzeniu "zarysu programu" ROPCiO. IPN Ld 10/974 t. 2 (1455/X).
Ksiądz Bohdan Papiernik występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim "Żaczek" nr rejestr. 24767. Sprawa ta i inwigilacja ks. Papiernika oraz innych osób była prowadzona przez SB z Wydz. III KW MO w Łodzi od dnia 17 lipca 1977 do 17 grudnia 1979. Ksiądz Papiernik występuje także w sprawozdaniach SB dotyczących "inicjatyw politycznych" antykomunistycznej opozycji wobec władz PRL. IPN Ld 047/413 (5963/II).
Figuruje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim "Pergamin" z lat 1978-1985 (nr rej. 37775). Sprawa ta i inwigilacja ks. Papiernika była prowadzona przez SB z Wydz. IV KW MO w Łodzi od dn. 11 stycznia 1978 do 1 sierpnia 1985. Ww. ksiądz był rozpracowywany i inwigilowany z powodu swej działalności w KSS KOR i ROPCiO. Zanotowano między innymi, iż ksiądz Bohdan Papiernik "kolportował wydawnictwa bezdebitowe" i "głosił kazania o treści antypaństwowej". Zapisano, iż te "materiały nr 06480/II zniszczono" w roku 1989 (protokół nr 1002/89 poz. 58). Materiałów o sygn. 06480/II brak. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjno-kartotecznych.
Ksiądz Bohdan Papiernik występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Technik" (nr rej. 37812) jako "inicjator, który zorganizował i przeprowadził nabożeństwo poświęcone 43 rocznicy śmierci J. Piłsudskiego" oraz jako osoba, która "utrzymywała kontakt z figurantem" sprawy "Technik". Sprawa ta była prowadzona przez SB z Wydz. III KW MO Łódź od dnia 28.04.1978 do dnia 22.09.1978. Materiały sprawy złożono do archiwum pod sygn. 5924/II. IPN LD 047/403 (5924/II).
Figuruje w aktach dochodzeniowo-śledczych SB z Wydz. Śledczego KW MO Łódź z okresu od 6 marca do 16 maja 1980 (nr akt Ds 75/80). To śledztwo było prowadzone przeciwko ks. Papiernikowi i innym osobom w związku z odnotowanym przez SB "gromadzeniem, drukowaniem i kolportażem druków bezdebitowych". IPN Ld pf 15/436 t. 1-2 (1513/III N).
Występuje w meldunkach dziennych kierownictwa SB z WUSW Łódź do MSW z czerwca 1985 jako organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscowości Tylka. Meldunki te dotyczyły kilkudziesięciu osób i opisywanej "sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa łódzkiego". IPN Ld pf 13/440 t. 3 (2921/XA).
Teczka pracy tajnego współpracownika SB (TW) pseud. "Grudzień" (nr rej. 35175) zawiera między innymi doniesienia TW i informacje dotyczące ks. Bohdana Papiernika. Teczka ta była prowadzona w latach 1977-1982 przez SB z Wydz. III KW MO w Łodzi. IPN Ld 0040/785 (44528/I).
Teczka pracy tajnego współpracownika SB (TW) pseud. "Wacław" zawiera między innymi doniesienia i informacje dotyczące ks. Bohdana Papiernika. Teczka ta była prowadzona w latach 1977-1983 przez SB z Wydz. III KW MO w Łodzi. IPN Ld 0082/65 t. 1 (45766/I).
Teczka pracy tajnego współpracownika SB (TW) pseud. "Róg" (nr rej. 28450) zawiera między innymi doniesienia TW i informacje dotyczące ks. Bohdana Papiernika. Teczka ta była prowadzona w latach 1977-1978 przez SB z Wydz. III KW MO w Łodzi. TW pseud. "Róg" - wówczas student Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego - został pozyskany do współpracy z SB w celu dostarczania informacji na temat środowiska studenckiego i kadry dydaktycznej oraz łódzkiego Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO). IPN Ld 0037/517 (740/I).
Teczka pracy tajnego współpracownika SB (TW) pseud. "Derek" (nr rej. 34738) zawiera między innymi doniesienia TW i informacje dotyczące ks. Bohdana Papiernika. Teczka ta była prowadzona w latach 1975-1989 przez SB z Wydz. III KW MO w Łodzi. TW pseud. "Derek", prawnik, w latach 1970-ch i 1980-ch pracownik kilku zakładów przemysłowych w Łodzi, przekazywał SB informacje dotyczące m.in. środowiska Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO) i kolportażu pisma „Opinia”. IPN Ld 0082/48 (45233/I).
Teczka pracy tajnego współpracownika SB (TW) pseud. "Szary" (nr rej. 37876) zawiera między innymi doniesienia TW i informacje dotyczące ks. Bohdana Papiernika. Teczka ta była prowadzona w latach 1978-1984 przez SB z Wydz. III KW MO w Łodzi. TW pseud. "Szary", prawnik i urzędnik, przekazywał SB informacje dotyczące m.in. środowiska Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), w tym ks. Bohdana Papiernika. IPN Ld 0040/558 (44075/I)
Teczka pracy tajnego współpracownika SB (TW) pseud. "Ewka" (nr rej. 40001) zawiera między innymi doniesienia TW i informacje dotyczące ks. Bohdana Papiernika. Teczka ta była prowadzona w latach 1978-1989 przez SB z Wydz. IV KW MO w Łodzi. TW pseud. "Ewka", pracowniczka Przedsiębiorstwa Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa "Elektromontaż" w Łodzi, została pozyskana do współpracy z SB w 1979 roku przez Wydział IV KW MO w Łodzi w celu dostarczania informacji na temat sytuacji na terenie parafii św. Antoniego w Łodzi oraz w celu operacyjnej kontroli ks. Bohdana Papiernika. IPN Ld 0040/2263 t. 1-3 (46736/I).
Teczka pracy tajnego współpracownika SB (TW) pseud. "Jarosław" (nr rej. 34888) zawiera między innymi doniesienia TW i informacje dotyczące ks. Bohdana Papiernika. Teczka ta była prowadzona w latach 1979-1980 przez SB z Wydz. IV KW MO w Łodzi. IPN Ld 0082/1 (38604/I).
Teczka pracy tajnego współpracownika SB (TW) pseud. "Śmiały" (nr rej. 4213) zawiera między innymi doniesienia TW i informacje dotyczące ks. Bohdana Papiernika. Teczka ta była prowadzona w latach 1979-1982 przez SB z Wydz. IV KW MO w Łodzi. TW pseud. "Śmiały" przekazywał SB informacje dotyczące sytuacji w kilku łódzkich parafiach, w tym w parafii św. Antoniego z Padwy. Przekazywał m.in. charakterystyki duchownych, informacje o utrzymywanych przez nich kontaktach, o organizowanych uroczystościach i pielgrzymkach, o zmianach personalnych w diecezji łódzkiej. IPN Ld 0040/805 t. 1, 3 (44610/I).
Teczka personalna kandydata na tajnego współpracownika SB (kTW) pseud. "MS" (nr rej. 43532) zawiera między innymi informacje dotyczące ks. Bohdana Papiernika, w tym załączone doniesienia TW "Janusz" dotyczące ks. Papiernika. Teczka ta była prowadzona w latach 1980-1981 przez SB z Wydz. IV KW MO w Łodzi. IPN Ld 0040/142 (43162/I).
Teczka pracy tajnego współpracownika SB (TW) pseud. "Irek" (nr rej. 42765) zawiera między innymi doniesienia TW i informacje dotyczące ks. Bohdana Papiernika. Teczka ta była prowadzona w latach 1979-1986 przez SB z Wydz. IV KW MO w Łodzi. TW pseud. "Irek" został pozyskany do współpracy w 1979 roku przez Wydział IV KW MO w Łodzi w celu dostarczania informacji na temat księży z parafii oraz z dekanatu Łódź-Południe, świeckich zaangażowanych w życie parafii, środowiska organistów z diecezji łódzkiej, a także kontaktów księży i świeckich z parafii z osobami zaangażowanymi w działalność opozycyjną. IPN Ld 0040/1055 t. 2 (45197/I).
Ksiądz Bohdan Papiernik figuruje w aktach paszportowych KW MO Łódź z lat 1973-1990. Z zapisów w tych aktach wynika m.in., że w roku 1980 ks. Bohdan Papiernik otrzymał (na wniosek SB) tzw. zastrzeżenie wyjazdów za granicę (nr Z-859/80) w okresie od dn. 12.05.1980 do 12.04.1985. Dnia 23.04.1985 ten zakaz wydawania paszportu anulowano. IPN Ld 0133/19692 (EALD 25234).