Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-10-2020 13:46

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Bolesław
Nazwisko: Drobner
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 28-06-1883
Imię ojca: Roman
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:

PS "Jan Okoński", "Doktor", "Jan Dębczak". W okresie1944-1947 Poseł do KRN, 1947-1968 Poseł do Sejmu. W 1957, 1961, 1965 Marszałek-Senior Sejmu PRL II, III i IV kadencji. Podczas I wojny światowej w Legionach i armii austriackiej. Od 1898r. członek PPSD. W latach 1903-1905 członek Socjaldemokratycznej Partii Szwajcarii. Do 1922 w PPS, w okresie 03.1922-01.1928 założyciel i przywódca Partii Niezależnych Socjalistów przekształconej w 1924 w Niezależną Socjalistyczną Partię Pracy, w latach 1928-1936 ponownie w PPS, w 1936 wykluczony. Od 1944 znów w PPS. W 1901r. Politechnika Berlińska Wydział Elektryczny. W 1902r. Politechnika Lwowska Wydział Budownictwa Wodnego. W 1903r. Politechnika Zurychska Wydział Chemiczny. W 1904r. Uniwersytet Zurychski Wydział Chemiczny. W 1905r. Uniwersytet Fryburski Wydział Chemiczny. W 1907r. doktorat na Uniwersytecie Fryburskim. Od 1918r. do 1936r. dyrektor w Spółce dla przemysłu chemicznego i medycznego. Podczas II wojny światowej w ZSRS. W 1939r. dyrektor w Towarzystwie Eksploatacji Soli Potasowych w Kałuszu. W 1940 na Syberii. Od 1941r. do 1942r. kierownik laboratorium w zarządzie aptek w Czeboksarach. W okresie 1943-1944 działacz ZPP. Od 1943r. do 1.07.1944r. generalny komisarz ds. polskich w Ludowym Komisariacie Handlu ZSRS. W okresie 09.1944-02.1945 przewodniczący Tymczasowej Rady Naczelnej PPS, w okresie 01.1945-04.1948 przewoniczący WK PPS w Krakowie. W okresie 03.1945-.06.1945 pierwszy polski powojenny Prezydent Wrocławia. Od 1952r. zastępca rektora UJ ds administracyjnych. 07.1945-12 1947 Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej PPS. Od 15.12.1948 członek PZPR. Uczestnik II Zjazdu PZPR i delegat na III i IV Zjazd PZPR. Zmarł 20.03.1968. Mołdawa, Ludzie Władzy 1944-1991, Warszawa 1991., PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzenie KC, władze naczelne, I sekretarze KW PZPR 1948-1982, oprac. W. Ciempiel, Warszawa 1983., AAN KC PZPR CK 237/XIII-421, Biuro Prezydialne KRN, sygn. 316, Kancelaria Sejmu Ustawodawczego, sygn. 440.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Kierownik Resort Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego Lublin Brak 21-07-1944 31-12-1944 AAN KC PZPR CK 237/XIII-421, Biuro Prezydialne KRN, sygn. 316, Kancelaria Sejmu Ustawodawczego, sygn. 440; T. Mołdawa, Ludzie Władzy 1944-1991, s. 346.
P.O. I Sekretarza Komitet Wojewódzki Kraków PZPR 27-10-1956 14-02-1957 PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 310.