Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt Tomasz
Nazwisko: Żyłka
Miejsce urodzenia: Bażanówka
Data urodzenia: 28-09-1941
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 24.03.2016 r. dotyczące Zygmunta Tomasza Żyłki: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl-Rz 929/15).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Zygmunta Żyłki. Internowany 15.12.1981 na wniosek Wydz. Śledczego KWMO w Krośnie w związku z tym, że był aktywnym działaczem MKK NSZZ "Solidarność" w Sanoku i przewodniczącym Klubu Inteligencji Katolickiej w Sanoku. Po wprowadzenie stanu wojennego przedostał się na teren zakładu "Stomil" Sanok, gdzie wszedł w skład komitetu strajkowego i aktywnie uczestniczył w strajku okupacyjnym. Zwolniony z internowania 26.01.1982. IPN-Rz-060/370 (849/II).
Akta internowanego. Internowany w OO Uherce w okresie 15.12.1981-26.01.1982 IPN-Rz-57/27.
Kontrola operacyjna Zygmunta Żyłki w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Niezdecydowany"/ "Niebezpieczny" nr rejestr. 4837 prowadzona w okresie od 9.07.1982 do 20.01.1988 przez Wydz. III KWMO w Kośnie, następnie grupę III RUSW w Sanoku z powodu podejrzeń "o wrogą działalność w środowiskach". Materiały sprawy zarchiwizowano pod nr 1779/II. Materiały arch. o sygn. 1779/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 24.03.2016 r. dotyczące Zygmunta Tomasza Żyłki: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl-Rz 929/15).