Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Maksymowicz
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 25-08-1950
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Alfreda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Zarejestrowany do SO dot. NSZZ "Solidarność Wiejska". Przerejestrowany do SOS krypt. "Zakonnik". Akt o sygn. IV/44 brak, wpis na podst. zapisów ewidenc.-kartotecznych
Akta internowanego Internowany we Włodawie, Załężu, Kielcach w okresie 13.12.1981 - 20.10.1982. IPN Rz-52/576, IPN Rz-52/560 k. 95 oraz karta Mkr-2
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Udział w nieformalnym zgromadzeniu b. internowanych członków "Solidarności". Przerejestrowany do KE "Czarny". Sygn. IPNLu-077/906 (II/2529)
Kwestionariusz Ewidencyjny[KE] Dot. działalności w NSZZ "Solidarność Wiejska", udziału w spotkaniach byłych internowanych. Sygn. IPNLu-077/906 (II/2529)
Materiały ewidencyjne Na wniosek Wydz. IV KWMO w Zamościu zastrzeżono wyjazdy do WKŚ. Kartoteka paszportowa Biura Paszportów MSW; akt paszportowych brak