Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Arkadiusz
Nazwisko: Makar
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 12-10-1963
Imię ojca: Witold
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta sprawy założonej na Makara Arkadiusza, członka RMP, podejrzanego o kolportaż ulotek "Oświadczenie RMP". Skazany 22.04.1982 przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 4 lata więzienia i 3 lata utraty praw. Sprawę zdjęto z ewidencji 18.11.1987. Mat. o sygn.III-8089 zniszczono (prot. brak. nr1/88). Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewid.
Akta penitencjarne Akta tymczasowego aresztowania dot. skazanego Arkadiusza Makara w związku z kolportażem nielegalnych ulotek. IPN By 165/34
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem przeciwko Arkadiuszowi Makarowi oskarżonemu o kolportaż nielegalnych ulotek "Oświadczenie RMP". IPN Gd 267/7435
Akta sądowe Akta sprawy przeciwko m.in. Arkadiuszowi Makarowi o przynależność do nielegalnej organizacji Ruch Młodej Polski. 25.01.1982 postawiono zarzut o redagowanie i rozprowadzanie na terenie miasta ulotek "Oświadczenie RMP". W/w skazano 22.04.1982 na 4 lata pozbawienia wolności i 3 lata utraty praw publicznych. 01.03.1983 został ułaskawiony. IPN Gd 253/9511-9514
Akta ułaskawień Akta z dokumentacją w sprawie opiniowania osób skazanych ubiegających się o akt łaski w trybie Uchwały Rady Państwa z 20.12.1982. Dokumenty nr 19 dotyczą Arkadiusza Makara. IPN Gd 0046/365 t.2 (918/2)
Materiały operacyjne Informacje dzienne z załącznikami - 25.01.1982 w Gdańsku Arkadiusz Makar został aresztowany pod zarzutem sporządzenia i rozpowszechniania na terenie Trójmiasta ulotek sygnowanych przez Ruch Młodej Polski, „zawierających fałszywe informacje”. W tej sprawie wszczęto śledztwo prowadzone w trybie doraźnym. Sąd Marynarki Wojennej skazał Arkadiusza Makara na karę 4 lat pozbawienia wolności i 3 lata utraty praw publicznych. IPN BU 0717/6 t. 11, 14 (2309/IV t. 3 cz.9,12)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa rozpracowania m.in. Arkadiusza Makara, członka nielegalnej organizacji pn. "Oddział Gdański Liberalno-Demakratyczna Partia Niepodległość". W/w 04.02.1986 został zarejestrowany pod nr 53326 do SOR "Biuletyn", 02.10.1986 przerejestrowanej na SOR "Libra", założonej na Partię "Niepodległość" pod nr 51619. Sprawa zakończona z powodu "zaprzestania wrogiej działalności". Materiały o sygn. II-19755 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Akta sprawy założonej w związku z ukazywaniem się nielegalnego pisma pt. "Homek" oraz ulotek sygnowanych przez Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Nazwisko Makar Arkadiusz przewija się w aktach, był on kolporterem pisma. IPN Gd 0027/3842 t. 3 (II-19960)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dotyczy działalności w/w w Liberalno-Demokratycznej Partii "Niepodległość" w latach 1985-1987. Poprzednio członek Ruchu Młodej Polski. Sprawa złożona do archiwum w związku z zalegalizowaniem działalności partii. IPN 0248/217 t. 1-2 (55624/II)
Akta paszportowe Akta paszportowe Arkadiusza Makara. Trzykrotnie odmowiono mu wydania paszportu z zastrzeżeniem wyjazdów do "wszystkich krajów świata" od 01.01.1982 do 01.01.1984 przez Wydz. Śledczy KW MO/WUSW Gdańsk i w okresie od 30.09.1986 do 09.1988 przez Wydz. III WUSW Gdańsk. W aktach znajduje się odpis wyroku Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni wydany w trybie doraźnym w postępowaniu przeciwko m.in. Arkadiuszowi Makarowi. EAGD 392775