Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-01-2020 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Andrzej
Nazwisko: Michalkiewicz
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 08-11-1947
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Julia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zabezpieczenie Operacyjne [ZO]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Inwigilowany, a następnie od 15.05.1978 r. rozpracowywany w ramach SOR z racji utrzymywania kontaktów z działaczami ROPCiO i udziału w redagowaniu podziemnego pisma „Gospodarz”. W toku prowadzenia sprawy wykorzystywano osobowe źródła informacji, perlustrację korespondencji i obserwację zewnętrzną. SOR otrzymał krypt. „Sam” 14.01.1981 r. IPN BU 0247/696 (7069/II), IPN BU 01322/1871 (7069/2)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Inwigilowany jako były przewodniczący komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w wydawnictwie Prasa ZSL. Uczestniczył w „antypaństwowej” manifestacji 1.05.1982 r. na Placu Zamkowym w Warszawie. Wkrótce potem internowany. IPN BU 0222/203 (53065/II), IPN BU 01228/264 (53065/2)
Akta internowanego Internowany od 12.05 do 23.07.1982 r., ponieważ po wprowadzeniu stanu wojennego „uczestniczył (…) w działalności antysocjalistycznej, wymierzonej przeciwko interesom wewnętrznym PRL”. Osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka. IPN BU 0448/329
Akta śledcze Objęty postępowaniem przygotowawczym, ponieważ 28.05.1988 r. w trakcie zatrzymania znaleziono w jego samochodzie 200 egzemplarzy podziemnego czasopisma „Stańczyk”. Inne nielegalne wydawnictwa odnaleziono podczas rewizji w jego mieszkaniu. Ukarany 6.09.1988 r. przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Mokotów grzywną 50000 zł i konfiskatą dowodów rzeczowych (w tym samochodu osobowego Fiat 125p). Od wykonania kary odstąpiono 29.05.1989 r. IPN BU 01326/819 (RSOW 146/88)
Zabezpieczenie Operacyjne [ZO] Przyczyny zarejestrowania są nieznane. Materiały zniszczone "z powodu braku wartości operacyjnej". Materiały zniszczone 18.12.1989 r. - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Odmowa zgody na wyjazd do Danii w 1968 r. z racji możliwości pozostania za granicą. Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata od 18.08.1980 do 18.08.1982 r. na wniosek Wydz. III-2 KSMO, z powodu współpracy z ROPCiO, przewożenia pieniędzy na rzecz tej organizacji oraz wykorzystywania pobytów zagranicznych do kontaktów z „ośrodkami dywersji politycznej” (m.in. z paryską „Kulturą”). Zastrzeżenie anulowano 24.11.1981 r. Odmowa zgody na wyjazd do Francji w 1987 r., uzasadniona „niedopełnieniem obowiązków wynikających z ustawy z dn. 26.02.1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy”. IPN BU 908/11382 (EAGU/11382)