Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-04-2021 08:34

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech
Nazwisko: Łowiec
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 08-04-1954
Imię ojca: Jan
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany do sprawy dn. 27.09 1980 z powodu inicjowania akcji protestacyjnych w Białostockich Zakładach Graficznych. Sprawdzenie operacyjne zakończono "poinformowaniem władz politycznych". Akta o sygn. 2420/II zniszczono w 1990 r. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kolportaż materiałów NSZZ "Solidarność" nawołujących do bojkotu "Dziennika Telewizyjnego". Zdjęto z ewidencji po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej. Akta 2774/II zniszczono w 1990. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Internowany ponieważ "zachodziło podejrzenie, że mógł podjąć działania skierowane przeciwko władzy i porządkowi prawnemu". IPN Bi 07/236 (625/III)
Akta internowanego Internowany ponieważ "zachodziło podejrzenie, że mógł podjąć działania skierowane przeciwko władzy i porządkowi prawnemu". IPN Bi 6/20
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dn. 24.09.1983 zarejestrowany jako figurant sprawy z powodu przynależności do NSZZ "Solidarność" i kolportowania materiałów sygnowanych przez TKZ NSZZ "Solidarność" przy Białostockich Zakładach Graficznych. Rozpracowanie operacyjne zakończono z powodu zaniechania "wrogiej działalności". Akta 2945/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.